שלחו לחבר

מסלולי לימוד

להרשמה

לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה לתואר ראשון מבקשים להשיג שלוש מטרות מרכזיות:

 1. להקנות ידע אשר יעשיר את יכולת התלמידים להכיר, להבין, ולחקור את החיים החברתיים.
 2. לטפח מודעות חברתית ויכולת חשיבה ביקורתית.
 3. להכשיר ללימודים לקראת תארים מתקדמים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומדעי חברה אחרים.

סוציולוגיה הינה תחום ידע החוקר את ההתנהגות החברתית של בני האדם ואת האופנים בהם מתעצבות וגם משתנות ההתנהגות, הזהות, האמונות וצורות הארגון החברתי.

האנתרופולוגיה עוסקת בחקר תרבויות ברחבי העולם ובישראל.

במהלך הלימודים לתואר הראשון לומדים הסטודנטים לפתח את יכולת החשיבה והדמיון הסוציולוגי, את היכולת ליישם את עקרונות המחשבה והמחקר הסוציולוגי לחקר חברות שונות ובכללן החברה הישראלית והקהילות היהודיות, ואת היכולת להתבונן בקשר שבין זהותנו ומיקומנו החברתיים לתהליכים חברתיים רחבים יותר.

המחלקה חותרת להציג בפני הסטודנט את מגוון מסורות המחשבה ושיטות המחקר הסוציולוגיות והאנתרופולוגיות, לצד המחקר העדכני בתחומי מפתח של החברה בת זמננו כגון: מדינה וחברה, עבודה וארגונים, סוציולוגיה של חיי היום-יום, פסיכולוגיה חברתית, מגדר, דת, מעמד, ריבוד ואי שוויון, רשתות חברתיות, קהילה, יחסים אתניים, הגירה וקליטה, כלכלה וחברה, תנועות חברתיות, בריאות וחולי, העיר, ביקורת התרבות, סטיה חברתית, תרבות צריכה, גלובליזציה, פונדמנטליזם, ועוד.

תכנית הלימודים מורכבת מהקורסים הבאים:

 • שיעורי חובה כלליים
 • קורסים בשיטות מחקר איכותניות וכמותניות
 • קורסי בחירה במגוון נושאים
 • סמינרים

תנאי הקבלה לתואר הראשון לשנה"ל תשפ"ב

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.
 3. ידיעה טובה באנגלית עד כדי קריאה חופשית בספרות מקצועית (ראו סעיף 9 בהמשך העמוד תחת הכותרת "לתשומת לב התלמידים במקצוע דו ראשי מובנה ולא מובנה")
תנאי קבלה לעולים – בעלי תעודת בגרות מחו"ל

חישוב סיכויי קבלה 

המסלולים הקיימים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 • מסלול חד חוגי 
 • מסלול דו-חוגי מובנה מתקיים בצרופים הבאים:
 1. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לפסיכולוגיה
 2. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לקרימינולוגיה
 3. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם בית הספר לחינוך: המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך, או עם המגמה לייעוץ חינוכי
 4. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה למדעי המדינה
 5. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לתקשורת
 6. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

במסלול דו-חוגי מובנה ישנו תיאום בין מערכות השעות של קורסי החובה בשתי המחלקות במסלול הנבחר.

 • מסלול דו חוגי לא מובנה ניתן ללמוד בצרוף כל מקצוע דו ראשי אחר הנלמד באוניברסיטה.

לתשומת לב התלמידים במקצוע חד חוגי, דו חוגי מובנה ולא מובנה

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה שבו תלמיד/ה יעדר/תעדר משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לתלמיד/ה ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, התלמיד/ה לא יוכל/תוכל לגשת לבחינה ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. תלמידי שנה א' במקצוע ראשי או במקצוע דו ראשי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראשת המחלקה או בפני אחראית תכנית לימודים לתואר ראשון. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה. רק תלמידים אשר יגיעו לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 4. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם הסגנית המנהלית לראשת המחלקה או מזכירת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ. (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חייב לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינות המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 7. ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:
  1. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.
  2. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.
 8. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם הוא לא פחות מ- 70.
 9. חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה

תאריך עדכון אחרון : 08/11/2021