מסלולי לימוד

להרשמה

לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה לתואר ראשון מבקשים להשיג שלוש מטרות מרכזיות:

 1. להקנות ידע אשר יעשיר את יכולת הסטודנטיות והסטודנטים להכיר, להבין, ולחקור את החיים החברתיים.
 2. לטפח מודעות חברתית ויכולת חשיבה ביקורתית.
 3. להכשיר ללימודים לקראת תארים מתקדמים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומדעי חברה אחרים.

סוציולוגיה הינה תחום ידע החוקר את ההתנהגות החברתית של בני האדם ואת האופנים בהם מתעצבות וגם משתנות ההתנהגות, הזהות, האמונות וצורות הארגון החברתי.

האנתרופולוגיה עוסקת בחקר תרבויות ברחבי העולם ובישראל.

לימודי התואר הראשון יאפשרו את פיתוח יכולת החשיבה והדמיון הסוציולוגי, את היכולת ליישם את עקרונות המחשבה והמחקר הסוציולוגי לחקר חברות שונות ובכללן החברה הישראלית והקהילות היהודיות, ואת היכולת להתבונן בקשר שבין זהותנו ומיקומנו החברתיים לתהליכים חברתיים רחבים יותר.

המחלקה מציגה בפני תלמידיה מגוון של מסורות מחשבה ושיטות מחקר סוציולוגיות ואנתרופולוגיות, לצד המחקר העדכני בתחומי מפתח של החברה בת זמננו כגון: ריבוד ואי שוויון, עבודה וארגונים, סוציולוגיה של חיי היום-יום, פסיכולוגיה חברתית, מגדר, דת, מעמד, רשתות חברתיות, יחסים אתניים, הגירה וקליטה, כלכלה וחברה, בריאות וחולי, ביקורת התרבות, תרבות צריכה, גלובליזציה, פונדמנטליזם, ועוד.

תכנית הלימודים מורכבת מהקורסים הבאים:

 • שיעורי חובה כלליים
 • קורסים בשיטות מחקר איכותניות וכמותניות
 • קורסי בחירה במגוון נושאים
 • סמינרים

תנאי הקבלה לתואר הראשון נקבעים על פי ציון ממוצע בגרות וציונים נוספים, כדלקמן-  

 1. תעודת בגרות מלאה בממוצע 98 לפחות, הכוללת בחינה באנגלית ברמה של 4 יח"ל לפחות מאפשרת קבלה ללימודים ללא ציון פסיכומטרי. בנוסף, חלה חובת בחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם/פרק האנגלית בפסיכומטרי) בציון 85 מינימום.
 2. תעודת בגרות מלאה בממוצע הנמוך מ-98 מחייבת גם ציון פסיכומטרי. על המועמד.ת להציג תעודת בגרות מלאה, הכוללת בחינה באנגלית ברמה של 4 יח"ל לפחות + בחינת מיון באנגלית בציון 85 מינימום.

   

  מסלול קבלה מיוחד למשרתי מילואים, אנשי קבע וזרועות הביטחון
   

 3. לבדיקת הערכת סיכויי הקבלה יש להיכנס למסך הערכת סיכויי קבלה באתר האינטרנט של האוניברסיטה- חישוב סיכויי קבלה
 4. לדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה ראו כאן

 

המסלולים הקיימים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 • מסלול חד חוגי 
 • מסלול דו-חוגי מובנה מתקיים בצרופים הבאים:
 1. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לפסיכולוגיה
 2. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לקרימינולוגיה
 3. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם בית הספר לחינוך: עם המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך או עם המגמה לייעוץ חינוכי
 4. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה למדעי המדינה
 5. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לתקשורת
 6. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

במסלול דו-חוגי מובנה ישנו תיאום בין מערכות השעות של קורסי החובה בשתי המחלקות במסלול הנבחר.

 • מסלול דו חוגי לא מובנה ניתן ללמוד בצרוף כל מקצוע אחר הנלמד באוניברסיטה במסלול דו-חוגי. עם זאת, במסלול זה מערכת השעות של קורסי החובה משתי המחלקות אינה מתואמת.

לתשומת לב הסטודנטיות והסטודנטים במסלול חד חוגי, דו חוגי מובנה ולא מובנה

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה של היעדרות  משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לסטודנט.יתסטודנט.ית ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, לא תהיה אפשרות לגשת לבחינה המסכמת ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. חשוב להדגיש, שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה השנייה חשוב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינרים הנלמדים בשנה השלישית. שינוי סדר הקורסים עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. האחראיות על מילוי דרישות המחלקה לתואר הראשון מצויה בידי הסטודנטיות והסטודנטים. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם מתאמת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר. במידת הצורך ניתן לפנות לסגנית המנהלית לראשת המחלקה.
 4. בהינתן ציון ט.נ. (טרם נקבע) מסיבה כלשהי, על הסטודנט.ית לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל.ת הקורס.
 5. היה והציון בקורס הינו נכשל, זאת לאחר מיצוי כל מועדי הבחינות המאושרים, יש להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס כפי שנקבעו בשנה בו נלמד בשנית.
 6. בקשות להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות חייבות להכיל את הסילבוסים של הקורסים.
 7. יש לעמוד בחובות לימוד באנגלית בהתאם להנחיות של המחלקה לאנגלית שפה זרה ולרפורמה באנגלית, ראו קובץ מצורף, וכן בשפה העברית בהתאם להנחיות היחידה להבעה עברית, קישור מצורף.