ידיעון לתלמידי התואר השני MA לשנת הלימודים תשפ"ה

הלימודים המתקדמים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה מעניקים כלי חשיבה וניתוח המאפשרים לחשוף ולחקור את החיבורים הקושרים בין הפרטי לחברתי, ומאפשרים לנו להבין את המציאות שבה אנו חיים. לכאורה, כל סיפור חיים, כל מוסד, כל מפגש בין בני אדם, הם ייחודיים. האהבות שלנו, הבית שלנו, המוזיקה האהובה עלינו, אופן ניהול הזמן או הדברים שמביכים אותנו -  כל אלה נדמים לנו כמאפיינים רק אותנו, ובצדק. בה-בעת, מבט סוציולוגי ואנתרופולוגי מזהה בכל אלו דגמים חוזרים, את השתקפותו של סדר חברתי בלתי-נראה. הזהויות שלנו, האופנים שבהם אנחנו מרגישות ומרגישים שייכים למגדר, עדה, מעמד או קבוצה דתית כמו גם השפה באמצעותה אנחנו מדברים על כל העניינים הללו או מתעלמים מהם - כל אלו מעוצבים על-ידי החברה והתרבות.

הקורסים והסמינרים במחלקה מאפשרים לענות על סדרה רחבה של שאלות סוציולוגיות למשל, מהן המשמעויות העומדות מאחורי תגיות חברתיות מוכרות כמו "גבריות", "זקנה", "מסורתיות", או "אשכנזיות", ואיך הן משתנות מהקשר להקשר? כיצד שינויים כלכליים כמו פתיחת שווקים וגמישות תעסוקתית משפיעים על יחסי אי שוויון בחברה? כיצד ארגוני עבודה מתמודדים עם תהליכי גלובליזציה? כיצד נשים וגברים משלבים בין הדרישות הסותרות של עבודה ומשפחה ואלו כוחות חברתיים גורמים לכך שעובדים (ובייחוד עובדות) יחיו מתחת לקו העוני? כיצד טכנולוגיות חדשות משנות את החיים החברתיים והפוליטיים, למשל כיצד רשת הפייסבוק השפיעה על רשתות הקשרים החברתיים והמידע שלנו? באילו סיטואציות חברתיות והיסטוריות מתעצבות קבוצות דתיות חדשות? מתי רגשות אישיים, כמו בושה, הופכים להיות קולקטיביים? כיצד אותנטיות, לאומיות או זעם פוליטי מעוצבים על-ידי החברה, ומשפיעים על הפעולה הפוליטית? האם יש לנו חופש בחירה, ומה בכל זאת מעצב את הבחירות של חיינו?

נקודת המבט האנתרופולוגית תיקח אותנו למסע בין תרבויות אחרות. היא תעניק לנו תובנות מפתיעות שדרכן ניתן ללמוד גם על הכאן והעכשיו בישראל ובעולם ועל המקום אותה תופסת התרבות ועמה מערכות הסמלים, הטקסים ואמצעי ייצוג, בדרך בה בני אדם מבינים את המציאות. נשאל למשל, היכן בעולם פותחה כלכלת מתנות במקום כלכלת כסף? איך משתנים תפישות ודפוסים של אימהות מתרבות לתרבות? כיצד התרבות משפיעה על החוויה הרגשית הקולקטיבית והאינדיבידואלית? מה בין אומנות והמבנה התרבותי של דת? ומה בין האינטרנט למסורת בת אלפי שנים של כבוד במשפחה?

התכנית ללימודים מתקדמים במחלקה מאפשרת לבוגרות ולבוגרים לרכוש כלים לפענוח ומחקר של מגוון תהליכים חברתיים בזירות מוסדיות שונות כגון המשפחה, הצבא, ארגוני עבודה, המגזר השלישי, הכלכלה, רשתות עבודה והמדיה הדיגיטלית, תוך הבנת יחסי הגומלין ביניהם. הלימודים המתקדמים במחלקה מפתחים כלים אנליטיים ויישומיים המסייעים להבין בצורה מתקדמת תרבויות וחברות באשר הן, וגם הבנה מעמיקה של החברה בה אנו חיים ותהליכי השינוי הרוחשים בה.

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן מצטיינת באווירה חמה ומשפחתית. היא מעניקה לסטודנטיות ולסטודנטים חניכה אקדמית צמודה לכל אורך הדרך, מהניסיון לזהות נושאי מחקר מתאימים, עד השלמת התואר, ולעתים אף אחריו, בדרך לפרסום הממצאים בבימות מדעיות מקומיות ובינלאומיות. רוחב האופקים ויכולות הניתוח המתפתחות בלימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הם כישורים אטרקטיביים וחיוניים למגוון משרות בשוק העבודה העכשווי, הדורשות קבלת החלטות בתנאים של רגישות חברתית, מגדרית, בין-תרבותית וגילית.

מסלולים והתמחויות

קיימים שני מסלולים בתוכנית המ.א. לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה:

מסלול א' – כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב.

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר.

המחלקה מציעה את המגמות הבאות במסגרת תוכנית הלימודים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה:

פסיכולוגיה חברתית (מסלול א' או ב')

ייעוץ ארגוני (מסלול ב')

סוציולוגיה ארגונית (מסלול א')*

חברה ותרבות (מסלול א' או ב')

כמו כן, המחלקה תפתח בשנה"ל תשפ"ד את שתי המגמות הבאות בכפוף לאישורים:

תרבות דיגיטלית (מסלול א' או ב')

לימודים עירוניים (מסלול א׳ או ב׳)

* במקרים חריגים ניתן יהיה לעבור למסלול ב' במהלך השנה השנייה ללימודים

מידע נוסף לגבי המגמות בתוכנית הלימודים מופיע בסעיף תכנית הלימודים במגמות להלן וכן באתר המחלקה באינטרנט.

תנאי קבלה ודרישות מוקדמות

  1. ניתן להגיש מועמדות למחלקה לאחר תואר ראשון עם ממוצע של 85 לפחות למסלול עם תזה (מסלול א') וממוצע 80 לפחות למסלול ללא תזה (מסלול ב'). מספר המקומות במחלקה מוגבל, והקבלה היא על בסיס תחרותי. השגת ציון המינימום אינה מבטיחה קבלה. ניתנת עדיפות לבוגרות ובוגרי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. קבלת מועמדים חסרי רקע מתאים במדעי החברה מותנית בחובות השלמה. הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדות והמועמדים בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם בפני בית הספר ללימודים מתקדמים. על מנת להבטיח החלטה שקולה, הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים רשאית להחליט לטפל בבקשה רק לאחר שזו תכלול את כל הנתונים והמסמכים הדרושים, כמפורט להלן. כמו כן, ייתכן כי הועדה תבקש לעיין בעבודות סמינריוניות קודמות או תזמן לראיון אישי.
  2. בעת ההרשמה יש להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים את גיליון הציונים של התואר הראשון. אם טרם התקבלו כל הציונים לתואר הראשון, יש לשלוח בהקדם האפשרי את הציונים שיתווספו, ישירות למזכירות הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
  3. בטופס ההרשמה יש לרשום את המגמה המבוקשת. יש אפשרות לציין מגמות נוספות בתוכנית הלימודים מחלקה בעדיפות שנייה ושלישית. הדיון העיקרי יהיה לגבי העדיפות הראשונה. המגמה בעדיפות שנייה תובא בחשבון כל זמן שיש מקום פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות הראשונה. מגמה בעדיפות שלישית תובא בחשבון בתנאי שיש מקום פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות השנייה.
  4. בקשה להתקבל ללימודים במגמה לייעוץ ארגוני צריכה לכלול קורות חיים, מכתב המלצה אקדמי ומכתב המלצה תעסוקתי. בקשת קבלה בשאר המגמות צריכה לכלול מכתב המלצה אחד או שניים מסגל אקדמי, אשר לימדו את המועמד.ת בתואר הראשון, רצוי במסגרת סמינרים. טפסים לבקשת המלצה אפשר לקבל במזכירות המחלקה וכן בעמוד המגמה באתר. טופסי ההמלצה ישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. המחלקה מבטיחה לממליצים שמירה על סודיות מלאה
  5. כחלק מתהליך הקבלה יש להשיב על שאלון לגבי הניסיון התעסוקתי ותחומי העניין. שאלון זה נמצא במזכירות המחלקה וכן באתר המחלקה, ויש למוסרו ישירות למחלקה.
  6. מי שיתקבלו ללימודי תואר שני תקופה ארוכה לאחר סיום הלימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, או מי שלא למדו סוציולוגיה ואנתרופולוגיה כחוג ראשי בתואר הראשון, או שלא למדו קורסים בסיסיים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בתואר ראשון, יחויבו בקורסי השלמה מהתואר הראשון (בנוסף לדרישות הרגילות לתואר שני) בהתאם להחלטת הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים ובית הספר ללימודים מתקדמים.

לימודי ההשלמה אינם מקנים נקודות זכות לתואר השני. יש לשים לב, כי קורסי ההשלמה מהתואר הראשון אינם מתקיימים בהכרח בימי הלימוד של רוב המגמות בתוכנית התואר השני (רביעי ושישי). יש לסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה בציון ממוצע של 76 לפחות.

בשביל לקבל פטור מלימודי השלמה בגין קורסים שנלמדו בעבר, יש למסור למחלקה את תיאור הקורסים שלמדו, כולל רשימה ביבליוגרפית, לפני תחילת שנת הלימודים.

מי שחויבו בקורס השלמה מובנה ב"תיאוריות סוציולוגיות", יוכלו להמשיך את הלימודים בקורס החובה "סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות" רק לאחר סיום החובות בקורס ההשלמה.

דרישות הלימודים במגמות*

מסלול א' (עם תזה) - יש לצבור 14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז - נקודות זכות).

במסלול ב' (ללא תזה) - יש לצבור 18 ש"ש (36 נ"ז).

דרישות הלימודים במגמה לפסיכולוגיה חברתית

קורס תיאורטי מחלקתי

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות או אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות (1 ש"ש)

קורסים מתודולוגים

המעבדה האיכותנית (2 ש"ש)

יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית (2 ש"ש)

קורסים במגמה

עצמי, רגשות, חברה: סוגיות בפסיכולוגיה חברתית (1 ש"ש)

סדנא בפסיכולוגיה חברתית (2 ש"ש)

סמינר (2 ש״שׁ)

הנחיית קבוצות (2 ש"ש)

קורסי בחירה

מהיצע הקורסים במחלקה ובמגמה (4 ש״ש במסלול ב', 1ש״ש במסלול א')

סמינר בחירה (מסלול ב')

מהיצע הסמינרים במחלקה (2 ש״שׁ)

סדנת תזה – מסלול א' בלבד

1 ש״שׁ

דרישות הלימודים במגמה לייעוץ ארגוני (מסלול ב' בלבד)

קורס תיאורטי מחלקתי

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות או אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות (1 ש"ש)

קורסים מתודולוגים

המעבדה האיכותנית (2 ש"ש)

יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית (2 ש"ש)

קורסים במגמה

תיאוריה ופרקטיקה בארגונים (1 ש"ש)

פרו-פרקטיקום (1 ש"ש)

פרקטיקום (3 ש"ש)

סמינר (2 ש"ש)

יעוץ אישי (2 ש"ש)

קורסי מיקוד

היצע קורסים מתחלף (4 ש״שׁ)

דרישות הלימודים במגמה לסוציולוגיה ארגונית (מסלול א' בלבד)

קורס תיאורטי מחלקתי

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות או אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות (1 ש"ש)

קורסים מתודולוגים

המעבדה האיכותנית (2 ש"ש)

יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית (2 ש"ש)

קורסים במגמה

תיאוריה ופרקטיקה בארגונים (1 ש"ש)

פרקטיקום (3 ש"ש)

סמינר (2 ש"ש)

קורסי בחירה

מהיצע הקורסים במחלקה ובמגמה (2 ש״שׁ)

סדנת תזה

1 ש״ש

דרישות הלימודים במגמה לחברה ותרבות (מסלול א' או ב')

קורס תיאורטי מחלקתי

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות או אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות (1 ש"ש)

קורסים מתודולוגים

המעבדה האיכותנית או ישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית (2 ש"ש)

קורסים במגמה

סמינר מגמה (2 ש"ש)

סמינרים בחירה

1 במסלול א' (2 ש״ש), 2 סמינרים במסלול ב' (4 ש"ש)

קורסי בחירה

מהיצע הקורסים במחלקה (6 ש״שׁ במסלול א, 9 ש״שׁ במסלול ב)

סדנת תזה – מסלול א' בלבד

1 ש״ש

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים ובמגמות. תכנית מעודכנת תפורסם באתר המחלקה.

דרישות הלימודים במגמה לתרבות דיגיטלית ובמגמה ללימודים עירוניים יפורסמו באתר המחלקה בפברואר או במרץ 2022, בכפוף לאישורים.

ימי הלימוד ומערכת השעות

ברוב המגמות קורסי התואר השני מרוכזים בימים רביעי בין השעות 20:00-14:00 ושישי בין השעות 14:00-08:00 (הפרטים המדויקים לגבי שעות וימי הלימוד יופיעו באתר המחלקה). במגמה לייעוץ ארגוני יש להיערך לכחצי יום נוסף במהלך השנה הראשונה של הלימודים לצורך עבודת הפרקטיקום.

משך הלימודים ורציפותם

משך הלימודים הפרונטליים במסלול ב' (ללא תזה) הינו שלושה סמסטרים: סמסטר א' ו- ב' בשנה א' וסמסטר א' בשנה ב'. משך הלימודים במסלול א' (עם תזה) הינו שנתיים כאשר על-פי רוב מכסת הקורסים הפרונטליים המלאה תושלם בשלושה סמסטרים והסמסטר הרביעי יוקדש לעבודת המחקר על התזה. יוצאת דופן היא המגמה ללימודים עירוניים בה משך הלימודים הפרונטליים במסלול א ו-ב הינו שנתיים. כדי לסיים את הלימודים הפרונטליים בשלושה סמסטרים יש להירשם בשנה א' ל-12 ש״שׁ במסלול ב' ול-10 ש״שׁ לפחות במסלול א' (לא כולל לימודי השלמה).

בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר במקרים מוצדקים הארכה לשנת לימודים שלישית במסלול המחקרי, בתנאי שהצעת מחקר מאושרת. יש ללמוד ברציפות עד לסיום התואר. הפסקת לימודים תאושר במקרים חריגים בלבד לפרק זמן קצוב ומצומצם, ובתנאי שתוגש בקשה רשמית מראש. סטודנטיות וסטודנטים שאינם לומדים ו/או אינם רשומים ללימודים ו/או יצאו לחופשה מכל סוג שהוא, בלי לקבל על כך אישור מראש, יחשבו כמי שוויתרו על מקומם במחלקה. סעיף זה הוא בבחינת הודעה מראש ולא תינתן הודעה נוספת על הפסקת לימודים.

הסמינר המחלקתי

המחלקה עורכת סמינר עבור הסגל והסטודנטים לתארים מתקדמים. הסמינר מהווה הזדמנות להכיר את קהילת המחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי בישראל ולקיים דיאלוג בין חוקרים באופן מעשיר ומרחיב אופקים. הסמינר מתקיים מספר פעמים בכל סמסטר, בימי רביעי בין השעות 14:00-12:00. הסמינר מארח מרצות ומרצים מהמחלקה ומחוץ למחלקה במגוון נושאים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, ומתקיימים בו דיונים בסוגיות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות עדכניות. המחלקה מצפה מתלמידות ותלמידי התארים המתקדמים להשתתף בסמינר באופן פעיל, ורואה בו נדבך חשוב בבניית הזהות המקצועית של תלמידיה, בהתעדכנות השוטפת בנעשה בתחום, ובפיתוח הקשר  עם קהילת הידע במדעי החברה.

הגשת הצעת מחקר

לימודים במסלול א' חייבים לכתוב עבודת גמר (תזה). עבודת הגמר מבוססת על מחקר עצמאי הנערך בהנחיית חבר או חברת סגל במחלקה, ומטרתה לפתח את כישורי המחקר והמומחיות של הסטודנט.ית בשדה המחקר שבחר.ה, ולתרום ידע לתחום. באחריות הסטודנט.ית לאתר מנחה. במסגרת העבודה על התזה, יש להכין הצעת מחקר. לאחר שההצעה תאושר על-ידי המנחה, היא תיבדק על-ידי חבר.ת סגל נוספ.ת מתוך המחלקה ותימסר לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

 את הצעת המחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

יחד עם זאת למנחה יש אפשרות להמליץ על הארכת התקופה להגשת הצעת המחקר אם המנחה סבור.ה שיש לסטודנט.ית סיכוי להתקדם משמעותית עם ההצעה.

אם לא נוצר קשר עם המנחה לצורך כתיבת עבודת מחקר תזה, ובהיעדר התקדמות במחקר, המחלקה רשאית להעביר סטודנטים למסלול ב'.

מידע נוסף לגבי הגשת הצעת מחקר והגשת עבודת הגמר מפורסם באתר המחלקה תחת הכותרת "הנחיות להכנה, להגשה ולכתיבת הצעת תזה ותזה".

 הוראות לכתיבת עבודת גמר

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 בחינת גמר במסלול א' (עם תזה)

לאחר אישור עבודת הגמר על-ידי המנחה, יתקיים מבחן בעל-פה המכונה 'בחינת הגנה על התזה'. צוות הבחינה יכלול את המנחה וקורא.ת עבודת הגמר ולעיתים גם נציג.ה נוספ.ת מהמחלקה. בחינת הגמר תתייחס לעבודת הגמר של הסטודנט.ית ולהשלכותיה בתחום המחקר הסוציולוגי ו/או האנתרופולוגי.

הגשת התזה כמאמר אקדמי

ניתן להגיש את עבודת התזה בפורמט של מאמר אקדמי, בעברית או באנגלית. ההחלטה על הגשת תזה כמאמר אקדמי נתונה ליוזמה ואישור של המנחה ולא של הסטודנט.ית.

רק בעקבות המלצה של המנחה, בכפוף לסטנדרטים מקצועיים בתחום המאמר, ניתן יהיה להגיש את התזה בפורמט של מאמר אקדמי.

נוהל שיפוט המאמר יהיה בדומה לשיפוט עבודות תזה כיום, קרי שני שופטים פנימיים, כולל המנחה .

במקרים מיוחדים תישקל הוצאת השיפוט בנוסף לשיפוט חיצוני. השיקול יוצג בפנייה בכתב על ידי המנחה לאישור ראש הועדה לתואר שני במחלקה ולידיעת ראש המחלקה.

מסלול להשלמת תזה לבעלות ובעלי תואר שני בלי תזה ממוסדות אחרים

תנאי קבלה

  • הממוצע הנדרש לקבלה למסלול זה הוא 88 בתואר שני ו – 90 בעבודות הסמינר.
  • הקבלה למסלול ההשלמה מותנית במכתב ממנחה מתוך המחלקה על הכוונה להנחות את המועמד.ת לעבודת התזה.
  • בעלות ובעלי תואר שני בלי תזה שלמדו סוציולוגיה ואנתרופולוגיה במוסדות אוניברסיטאיים או ממכללות אקדמיות, שיתקבלו למסלול ההשלמה לתזה, יחויבו בקורסים בהיקף של עד 5 ש"ש (10 נ"ז) [כולל סדנת תזה בהיקף של 1 ש"ש (2 נ"ז)] על פי החלטת מנחה העבודה, ראש המגמה וראש הוועדה המחלקתית לתואר שני.

משך הלימודים:  שנתיים

דרישות נוספות

בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לחייב את הסטודנטות והסטודנטים בקורסים נוספים בהתאם לתקנון.

ככלל, ההוראות בחוברת זו באות להוסיף לתקנות הכלל אוניברסיטאיות ולא לגרוע מהן.

מלגות

ניתן לפנות בתחילת השנה לוועדת מלגות לקבלת מידע על מלגות לימודים. יש לעקוב אחרי ההודעות שמתפרסמות על לוחות המודעות באוניברסיטה ובאתר האינטרנט. בנוסף, ניתן להתעדכן על מלגות נוספות הניתנות ע"י גורמים שונים מחוץ לאוניברסיטה בלוח המודעות הנמצא במחלקה ובוועדת מלגות בבניין שלייפר (בנין משפטים 304).

 

לפרטים נוספים

ניתן לפנות למזכירות בטלפון 03-5318378, או בדוא"ל socio.grad@biu.ac.il