English שלחו לחבר

ידיעון לתלמידי התואר השני MA לשנת הלימודים תשפב

הוועדה לתואר שני וראשי המגמות :

יור' הועדה המחלקתית לתואר שני:  ד"ר מיכל פגיס
סוציולוגיה ארגונית: פרופ' דני קפלן
פסיכולוגיה חברתית: פרופ' אורלי בנימין
חברה ותרבות: פרופ' טובה גמליאל
ייעוץ ארגוני: פרופ' לריסה רמניק

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה נמצאת בקומה הרביעית בבניין מקסיקו (בניין מספר 213)

לברור שאלות, ניתן לפנות למזכירות, גב' ריקי חלוצי-פוטר  socio.grad@biu.ac.il

לטלפון 03-5318378 או בפקס 03-7384037

הלימודים המתקדמים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה מעניקים כלי חשיבה וניתוח המאפשרים לחשוף ולחקור את החיבורים  הקושרים בין הפרטי לחברתי, ומאפשרים לנו להבין את המציאות שבה אנו חיים. לכאורה, כל סיפור חיים, כל מוסד, כל מפגש בין בני אדם, הם ייחודיים. השאלה את מי אנחנו אוהבים, אופן ניהול הזמן שלנו, הבית בו אנחנו גרים, המוזיקה שאנחנו שומעים או הדברים שמביכים אותנו, כל אלה נדמים לנו כמאפיינים רק אותנו, ובצדק. בה-בעת, מבט סוציולוגי ואנתרופולוגי מזהה בהם דגמים חוזרים, את השתקפותו של סדר חברתי בלתי-נראה. הזהויות שלנו, האופנים שאנחנו מרגישים שייכים למגדר, עדה, מעמד או קבוצה דתית כמו גם השפה באמצעותה אנחנו מדברים על כל העניינים הללו או מתעלמים מהם - כל אלו מעוצבים על-ידי החברה והתרבות.

הקורסים והסמינרים במחלקה מאפשרים לענות על סדרה רחבה של שאלות סוציולוגיות למשל, מהן המשמעויות העומדות מאחורי תגיות חברתיות מוכרות כמו "גבריות", "זקנה", "מסורתיות", או "אשכנזיות", ואיך הן משתנות מהקשר להקשר?  כיצד שינויים כלכליים כמו פתיחת שווקים וגמישות תעסוקתית משפיעים על יחסי אי שוויון בחברה?  כיצד ארגוני עבודה מתמודדים עם תהליכי גלובליזציה? כיצד נשים וגברים משלבים בין הדרישות הסותרות של עבודה ומשפחה ואלו כוחות חברתיים גורמים לכך שעובדים (ובייחוד עובדות) יחיו מתחת לקו העוני?  כיצד טכנולוגיות חדשות משנות את החיים החברתיים והפוליטיים, למשל כיצד רשת הפייסבוק השפיעה על רשתות הקשרים החברתיים והמידע שלנו? באילו סיטואציות חברתיות והיסטוריות  מתעצבות קבוצות דתיות חדשות? מה המשמעות של אזרחות בחברה מפוצלת ומקוטבת? כיצד שוק העבודה וחלוקת המרחב הגיאוגרפי (למשל בין מרכז ופריפריה) תורמים להבדלים בין קבוצות וקהילות? מה החשיבות של תנועות חברתיות ומהי מידת יכולתן להביא לשינוי  ולצדק חברתי? באיזו שפה חברתית מדבר הגוף שלנו? מתי רגשות אישיים, כמו בושה, הופכים  להיות קולקטיביים? כיצד  אותנטיות, לאומיות או זעם פוליטי מעוצבים על-ידי החברה, ומשפיעים על הפעולה הפוליטית? האם יש לנו חופש בחירה, ומה בכל זאת מעצב את הבחירות של חיינו? 

נקודת המבט האנתרופולוגית תיקח אותנו למסע בין תרבויות אחרות. היא, תעניק לנו תובנות מפתיעות שדרכן ניתן ללמוד גם על הכאן והעכשיו בישראל ובעולם ועל המקום אותה תופסת התרבות ועמה מערכות הסמלים, הטקסים ואמצעי ייצוג, בדרך בה בני אדם מבינים את המציאות. נשאל למשל, היכן בעולם פותחה כלכלת מתנות במקום כלכלת כסף? איך משתנים תפישות ודפוסים של אימהות מתרבות לתרבות? כיצד התרבות משפיעה על החוויה הרגשית הקולקטיבית והאינדיבידואלית? מה בין אומנות והמבנה התרבותי של דת? ומה בין האינטרנט למסורת בת אלפי שנים של כבוד במשפחה?

התכנית ללימודים מתקדמים במחלקה מאפשרת לבוגריה לרכוש כלים לפענוח ומחקר של מגוון תהליכים חברתיים בזירות מוסדיות שונות כגון המשפחה, הצבא, ארגוני עבודה, המגזר השלישי, הכלכלה, רשתות עבודה והמדיה הדיגיטלית, תוך הבנת יחסי הגומלין ביניהם. הלימודים המתקדמים במחלקה מפתחים כלים אנליטיים ויישומיים המסייעים להבין בצורה מתקדמת תרבויות וחברות באשר הן, וגם הבנה מעמיקה של החברה בה אנו חיים ותהליכי השינוי הרוחשים בה.

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן מצטיינת באווירה חמה ומשפחתית. היא מעניקה לסטודנטים חניכה אקדמית  צמודה לכל אורך הדרך, מהניסיון לזהות נושאי מחקר מתאימים, עד השלמת התואר, ולעתים אף אחריו, בדרך לפרסום הממצאים בבימות מדעיות מקומיות ובינלאומיות. רוחב האופקים ויכולות הניתוח המתפתחות בלימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה אצלנו הופכות את מוסמכי המחלקה למועמדים אידאלים למגוון משרות בשוק העבודה העכשווי הדורשות קבלת החלטות בתנאים של רגישות חברתית, מגדרית, בין-תרבותית וגילית.

מסלולים והתמחויות

קיימים שני מסלולים:

 • מסלול א' – כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב.
 • מסלול ב' – ללא עבודת מחקר.

המחלקה מציעה 4 מגמות:

 1. פסיכולוגיה חברתית (מסלול א' או ב')
 2. ייעוץ ארגוני (מסלול ב')*
 3. סוציולוגיה ארגונית (מסלול א')**
 4. חברה ותרבות (מסלול א' או ב')

*מידע עדכני לגבי המגמה לייעוץ ארגוני בשנת הלימודים תשפ"ב ניתן למצוא בעמוד הייעודי באתר המחלקה המידע המפורט להלן תקף לגבי שלוש המגמות האחרות ויתכנו הבדלים בינו לבין המידע הנוגע למגמה זו.

** במקרים חריגים ניתן יהיה לעבור למסלול ב' במהלך השנה השנייה ללימודים

מידע נוסף לגבי מגמות אלה מופיע בסעיף מספר 1

לימודי תואר שני במגמות

תנאי קבלה ודרישות מוקדמות

 1. המחלקה שוקלת את מועמדותם של מסיימי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע של 85 לפחות למסלול עם תזה(מסלול א')וממוצע 80 לפחות למסלול ללא תזה (מסלול ב'). מספר המקומות במחלקה מוגבל, והקבלה היא על בסיס תחרותי. השגת ציון המינימום אינה מבטיחה קבלה. ניתנת עדיפות לבוגרי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. קבלתם של מועמדים חסרי רקע מתאים במדעי החברה מותנית בחובות השלמה. הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם בפני בית הספר ללימודים מתקדמים. על מנת להבטיח החלטה שקולה, הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים רשאית להחליט לטפל בבקשה רק לאחר שזו תכלול את כל הנתונים והמסמכים הדרושים, כמפורט להלן. כמו כן, הוועדה רשאית לבקש ממועמדים למסור עבודות סמינריוניות לעיונה, וכן לזמן מועמדים לראיון אישי.
 2. בעת ההרשמה יש להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים את גיליון הציונים של התואר הראשון. אם בעת ההרשמה לא יהיו בידי המועמדים כל הציונים של התואר הראשון, יש לשלוח בהקדם האפשרי את הציונים שיתווספו, ישירות למזכירות הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
 3. בטופס ההרשמה יש לרשום את המגמה המבוקשת. יש אפשרות לציין מגמות נוספות במחלקה בעדיפות שנייה ושלישית. הדיון העיקרי יהיה לגבי העדיפות הראשונה. המגמה בעדיפות שנייה תובא בחשבון כל זמן שיש מקום פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות הראשונה. מגמה בעדיפות שלישית תובא בחשבון בתנאי שיש מקום פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות השנייה.
 4. בקשה להתקבל ללימודים צריכה לכלול שני מכתבי המלצה משני אנשי סגל אקדמי, אשר לימדו את המועמד בתואר הראשון, רצוי במסגרת סמינרים. טפסים לבקשת המלצה אפשר לקבל במזכירות המחלקה וכן באתר המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. טופסי ההמלצה ישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. אנו מבטיחים לממליצים לשמור על סודיות מלאה.
 5. על המועמדים להשיב על שאלון לגבי ניסיונם ותחומי התעניינותם. שאלון זה נמצא במזכירות המחלקה וכן באתר המחלקה, ויש למוסרו ישירות למחלקה.
 6. מועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שני תקופה ארוכה לאחר סיום לימודיהם לתואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, או סטודנטים שלא למדו סוציולוגיה ואנתרופולוגיה כחוג ראשי בתואר הראשון, או שלא למדו קורסים בסיסיים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בתואר ראשון, יחויבו בקורסי השלמה מהתואר הראשון (בנוסף לדרישות הרגילות לתואר שני) בהתאם להחלטת הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים ובית הספר ללימודים מתקדמים. לימודי ההשלמה אינם מקנים נקודות זכות לתואר השני. יש לשים לב, כי קורסי ההשלמה מהתואר הראשון אינם מתקיימים בהכרח בימי הלימוד של התואר השני (רביעי ושישי). יש לסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה בציון ממוצע של 80 לפחות.סטודנטים המבקשים פטור מלימודי השלמה בגין קורסים שלמדו בעבר, מתבקשים למסור למחלקה את תיאור הקורסים שלמדו, כולל רשימה ביבליוגרפית, לפני תחילת שנת הלימודים.סטודנטים החייבים בקורס השלמה מובנה  ב"תיאוריות סוציולוגיות", יוכלו להמשיך לימודיהם בקורס החובה "סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות" רק לאחר סיום חובותיהם בקורס ההשלמה.

תכנית הלימודים

מסלול א' (עם תזה) - על הסטודנטים לצבור 14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז - נקודות זכות), מתוכן 6 ש"ש (12 נ"ז) לימודי חובה כלליים במחלקה (שלא במסגרת המגמה).

במסלול ב' (ללא תזה) - על הסטודנטים לצבור 18 ש"ש (36 נ"ז) מתוכן 5 ש"ש (10 נ"ז) לימודי חובה כלליים במחלקה (שלא במסגרת המגמה).

לימודי חובה כלליים בשני המסלולים

שנה א'

חובה לקחת אחד משני הקורסים הבאים:

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות
או
דעת האנתרופולוגיה: שדות וחיים של תיאוריית התרבות - 1 ש"ש (2 נ"ז)

סדנא בשיטות מחקר כמותניות - 2 ש"ש (4 נ"ז)

סדנא בשיטות מחקר איכותניות  ("המעבדה האיכותנית") - 2 ש"ש (4 נ"ז)

  שנה ב'

סדנת תזה (מיועדת לסטודנטים במסלול א'-עם תזה בלבד)    1 ש"ש  (2 נ"ז)

סה"כ במסלול א' (עם תזה)  6 ש"ש (12 נ"ז)

סה"כ במסלול ב' (ללא תזה)   5 ש"ש (10 נ"ז)

לימודי מגמות

סטודנטים במסלול א' ילמדו עוד 8 ש"ש (16 נ"ז) מעבר ל-6 שעות לימודי החובה כלליים במחלקה, מתוכן קורסי חובה בתוך המגמה, סמינר אחד, סדנאות וקורסי בחירה, בהתאם לתוכנית הלימודים במגמה אליה הם שייכים.

סטודנטים במסלול ב' ילמדו עוד 13 ש"ש (26 נ"ז) מעבר ל-5 שעות לימודי החובה כלליים במחלקהמתוכן קורסי חובה בתוך המגמה, שני סמינרים וכן סדנאות וקורסי בחירה, בהתאם לתכנית הלימודים במגמה אליה הם שייכים. 

על כל הסטודנטים להירשם למינימום של 8 ש"ש (16 נ"ז) בשנה א' (לא כולל השלמות).

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים. 

רישום לקורסים מחוץ למחלקה

 במקרים יוצאי דופן ניתן ללמוד קורסים מחוץ למחלקה. לצורך כך, יש לקבל אישור מראש הן מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והן מהמחלקה המארחת. הרישום לקורסים מחוץ למחלקה נעשה במחלקה המארחת.

ימי הלימוד ומערכת השעות

קורסי התואר השני מרוכזים בימים רביעי בין השעות 20:00-14:00 ושישי בין השעות 14:00-08:00.
 

משך הלימודים ורציפותם

משך הלימודים הפרונטליים במסלול ב' (ללא תזה) הינו שלושה סמסטרים: סמסטר א' ו- ב' בשנה א' וסמסטר א' בשנה ב'. משך הלימודים במסלול א' (עם תזה) הינו שנתיים כאשר מכסת הקורסים הפרונטליים המלאה תושלם בשלושה סמסטרים והסמסטר הרביעי יוקדש לעבודת המחקר על התזה.

בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר במקרים מוצדקים הארכה לשנת לימודים שלישית לסטודנטים במסלול המחקרי, אם יש להם הצעת מחקר מאושרת. יש ללמוד ברציפות עד לסיום התואר. הפסקת לימודים תאושר במקרים חריגים בלבד לפרק זמן קצוב ומצומצם, ובתנאי שתוגש בקשה רשמית מראש. סטודנטים שאינם לומדים ו/או אינם רשומים ללימודים ו/או יצאו לחופשה מכל סוג שהוא, בלי לקבל על כך אישור מראש, יחשבו כסטודנטים שוויתרו על מקומם במחלקה. סעיף זה הוא בבחינת הודעה מראש לסטודנטים אלה ולא תינתן להם הודעה נוספת על הפסקת לימודים.

הסמינר המחלקתי

המחלקה עורכת סמינר עבור הסגל והסטודנטים לתארים מתקדמים. הסמינר מהווה הזדמנות להכיר את קהילת המחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי בישראל ולקיים דיאלוג בין חוקרים באופן מעשיר ומרחיב אופקים. הסמינר מתקיים מספר פעמים בכל סמסטר, בימי רביעי בין השעות 14:00-12:00. בסמינר מתארחים מרצים מהמחלקה ומחוץ למחלקה במגוון נושאים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, ומתקיימים בו דיונים בסוגיות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות עדכניות. המחלקה מצפה מתלמידי התארים המתקדמים להשתתף בסמינר באופן פעיל, ורואה בו נדבך חשוב בבניית זהותם המקצועית של תלמידיה, בהתעדכנותם השוטפת בנעשה בתחום, ובפיתוח הקשר שלהם עם קהילת הידע במדעי החברה.

אין להירשם לקורסים אוניברסיטאיים הנערכים ביום ד' בשעות אלה.

הגשת הצעת מחקר

סטודנטים במסלול א' חייבים לכתוב עבודת גמר (תזה). עבודת הגמר מבוססת על מחקר עצמאי הנערך בהנחיית אחד מחברי הסגל במחלקה, ומטרתה לפתח את כישורי המחקר והמומחיות של הסטודנט/ית בשדה המחקר שבחר/ה, ולתרום ידע לתחום. איתור מנחה הוא באחריותם של הסטודנטים. במסגרת העבודה על התזה, על הסטודנטים להכין הצעת מחקר. לאחר שההצעה תאושר על-ידי המנחה, היא תיבדק על-ידי קורא נוסף מתוך המחלקה ותימסר לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

 את הצעת המחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

יחד עם זאת למנחה יש אפשרות להמליץ על הארכת התקופה להגשת הצעת המחקר אם המנחה סבור/ה שיש סיכוי לסטודנט/ית להתקדם משמעותית עם ההצעה.

אם לא נוצר קשר עם המנחה לצורך כתיבת עבודת מחקר תזה, ובהיעדר התקדמות במחקר, המחלקה רשאית להעביר סטודנטים למסלול ב'.
מידע נוסף לגבי הגשת הצעת מחקר והגשת עבודת הגמר מפורסם באתר המחלקה תחת הכותרת "הנחיות להכנה, להגשה ולכתיבת הצעת תזה ותזה".

 בחינת גמר במסלול א' (עם תזה)

לאחר אישור עבודת הגמר על-ידי המנחה יעברו הסטודנטים מבחן בעל-פה המכונה 'בחינת הגנה על התזה'. צוות הבוחנים יכלול את המנחה וקורא עבודת הגמר ולעיתים גם נציג נוסף מהמחלקה. בחינת הגמר תתייחס לעבודת הגמר של הסטודנט/ית ולהשלכותיה בתחום המחקר הסוציולוגי ו/או האנתרופולוגי.

הגשת התזה כמאמר אקדמי

ניתן להגיש את עבודת התזה בפורמט של מאמר אקדמי, בעברית או באנגלית. ההחלטה על הגשת תזה כמאמר אקדמי נתונה ליוזמה ואישור של המנחה ולא של הסטודנט/ית.
רק בעקבות המלצה של המנחה לסטודנט/ית, בכפוף לסטנדרטים מקצועיים בתחום המאמר, ניתן יהיה להגיש את התזה בפורמט של מאמר אקדמי. 

נוהל שיפוט המאמר יהיה בדומה לשיפוט עבודות תזה כיום, קרי שני שופטים פנימיים, כולל מנחה /ת העבודה.

במקרים מיוחדים תישקל הוצאת השיפוט בנוסף לשופט חיצוני. השיקול יוצג בפנייה בכתב על ידי המנחה לאישור ראש הועדה לתואר שני במחלקה ולידיעת ראש המחלקה. 


מסלול להשלמת תזה לבעלי תואר שני בלי תזה ממוסדות אחרים

תנאי קבלה

 • הממוצע הנדרש לקבלה למסלול זה הוא 88 בתואר שני ו – 90 בעבודות הסמינר.
 • הקבלה למסלול ההשלמה מותנית במכתב ממנחה מתוך המחלקה על כוונתו להנחות את המועמד לעבודת התזה.
 • מועמדים בעלי תואר שני בלי תזה שהם בוגרי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ממוסדות אוניברסיטאיים או מכללות אקדמיות, שיתקבלו למסלול ההשלמה לתזה יחויבו בקורסים בהיקף של עד 5 ש"ש (10 נ"ז) [כולל סדנת תזה בהיקף של 1 ש"ש (2 נ"ז)] על פי החלטת מנחה העבודה, ראש המגמה וראש הוועדה המחלקתית לתואר שני.

משך הלימודים:  שנתיים

דרישות נוספות

בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לחייב את הסטודנטים בקורסים נוספים בהתאם לתקנון.
ככלל, ההוראות בחוברת זו באות להוסיף לתקנות הכלל אוניברסיטאיות ולא לגרוע מהן.

מלגות

הסטודנטים יכולים לפנות בתחילת השנה לוועדת מלגות לקבלת מידע על מלגות לימודים. יש לעקוב אחרי ההודעות שמתפרסמות על לוחות המודעות באוניברסיטה ובאתר האינטרנט. בנוסף, ניתן להתעדכן על מלגות נוספות הניתנות ע"י גורמים שונים מחוץ לאוניברסיטה בלוח המודעות הנמצא במחלקה ובוועדת מלגות בבניין שלייפר (בנין משפטים 304).

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למזכירות המחלקה לתארים מתקדמים

בטלפון 03-5318378

פקס. 03-7384037

 E-mail: socio.grad@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 04/05/2021