ידיעון לתלמידי התואר השני MA לשנת הלימודים תשפ'

English שלחו לחבר

להרשמה

ראשת המחלקה: פרופ' לריסה רמניק
סגנית ראשת המחלקה: ד"ר שירה עופר
סגנית מנהלית: גב' כוכי חבצלת

הוועדה לתואר שני וראשי המגמות :

יור' הועדה לתואר שני: פרופ' אריאל בנדור
יור' הועדה המחלקתית לתואר שני:  ד"ר שירה עופר 
סוציולוגיה ארגונית: ד"ר שירה עופר 
פסיכולוגיה חברתית: ד"ר מיכל פגיס
חברה ותרבות: פרופ' טובה גמליאל
ייעוץ ארגוני: פרופ' ברוך שמעוני

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה נמצאת בקומה הרביעית בבניין מקסיקו (בניין מספר 213)

לברור שאלות, ניתן לפנות למזכירות, גב' ריקי חלוצי-פוטר  socio.grad@biu.ac.il

לטלפון 03-5318378 או בפקס 03-7384037

הלימודים המתקדמים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה מעניקים כלי חשיבה וניתוח המאפשרים לחשוף ולחקור את החיבורים  הקושרים בין הפרטי לחברתי, ומאפשרים לנו להבין את המציאות שבה אנו חיים. לכאורה, כל סיפור חיים, כל מוסד, כל מפגש בין בני אדם, הם ייחודיים. השאלה את מי אנחנו אוהבים, אופן ניהול הזמן שלנו, הבית בו אנחנו גרים, המוזיקה שאנחנו שומעים או הדברים שמביכים אותנו, כל אלה נדמים לנו כמאפיינים רק אותנו,  ובצדק. בה-בעת, מבט סוציולוגי מזהה בהם דגמים חוזרים, את השתקפותו של סדר חברתי בלתי-נראה. הזהויות שלנו, האופנים שאנחנו מרגישים שייכים למגדר, עדה, מעמד או קבוצה דתית כמו גם השפה באמצעותה אנחנו מדברים על כל העניינים הללו או מתעלמים מהם - כל אלו מעוצבים על-ידי החברה והתרבות.

הקורסים והסמינרים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מאפשרים לענות על סדרה של שאלות סוציולוגיות מגוונות, למשל, מהן המשמעויות העומדות מאחורי תגיות חברתיות מוכרות כמו "גבריות", "זקנה", "מסורתיות", או "אשכנזיות", ואיך הן משתנות מהקשר להקשר?  כיצד שינויים כלכליים כמו פתיחת שווקים וגמישות תעסוקתית משפיעים על יחסי אי שוויון בחברה?  כיצד ארגוני עבודה מתמודדים עם תהליכי גלובליזציה? כיצד נשים וגברים משלבים בין הדרישות הסותרות של עבודה ומשפחה ואלו כוחות חברתיים גורמים לכך שעובדים (ובייחוד עובדות), יחיו מתחת לקו העוני?  כיצד טכנולוגיות חדשות משנות את החיים החברתיים והפוליטיים, למשל כיצד רשת הפייסבוק השפיעה על רשתות הקשרים החברתיים והמידע שלנו? באילו סיטואציות חברתיות והיסטוריות  מתעצבות קבוצות דתיות חדשות? מה המשמעות של אזרחות בחברה מפוצלת ומקוטבת? כיצד שוק העבודה וחלוקת המרחב הגיאוגרפי (למשל בין מרכז ופריפריה) תורמים להבדל בין קבוצות וקהילות? מה החשיבות של תנועות חברתיות ומהי מידת יכולתן להביא לשינוי  ולצדק חברתי? באיזו שפה חברתית מדבר הגוף שלנו? מתי  רגשות אישיים, כמו בושה, הופכים  להיות קולקטיביים? כיצד  אותנטיות, לאומיות או זעם פוליטי מעוצבים על-ידי החברה, ומשפיעים על הפעולה הפוליטית? האם יש לנו חופש בחירה, ומה בכל זאת מעצב את הבחירות של חיינו? 

נקודת המבט האנתרופולוגית תיקח אותנו למסע בין תרבויות אחרות. היא, תעניק לנו תובנות מפתיעות שדרכן ניתן ללמוד גם על הכאן והעכשיו בישראל ובעולם ועל המקום אותה תופסת התרבות ועמה מערכות הסמלים, הטקסים ואמצעי ייצוג, בדרך בה בני אדם מבינים את המציאות. נשאל למשל, היכן בעולם פותחה כלכלת מתנות במקום כלכלת כסף? איך משתנים תפישות ודפוסים של אימהות מתרבות לתרבות? כיצד התרבות משפיעה על החוויה הרגשית הקולקטיבית והאינדיבידואלית? מה בין אומנות והמבנה התרבותי של דת? ומה בין האינטרנט למסורת בת אלפי שנים של כבוד במשפחה?

התכנית ללימודים מתקדמים במחלקה  מאפשרת לבוגריה לרכוש כלים לפענוח ומחקר של מגוון תהליכים חברתיים בזירות מוסדיות שונות כגון המשפחה, הצבא, ארגוני עבודה, המגזר השלישי, הכלכלה, רשתות עבודה, השפה, התרבות והטכנולוגיה, תוך הבנת יחסי הגומלין ביניהם. הלימודים המתקדמים במחלקה מפתחים כלים אנליטיים ויישומיים המסייעים להבין בצורה מתקדמת תרבויות וחברות באשר הן, וגם הבנה מעמיקה של החברה בה אנו חיים ותהליכי השינוי הרוחשים בה.

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן מצטיינת באווירה חמה ומשפחתית. היא מעניקה לסטודנטים חניכה אקדמית  צמודה לכל אורך הדרך, מהניסיון לזהות נושאי מחקר מתאימים, עד השלמת התואר, ולעתים אף אחריו, בדרך לפרסום הממצאים בבימות מדעיות מקומיות ובינלאומיות. רוחב האופקים ויכולות הניתוח המתפתחות בלימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה אצלנו הופכות את מוסמכי המחלקה למועמדים אידאלים למגוון משרות בשוק העבודה העכשווי הדורשות קבלת החלטות בתנאים של רגישות חברתית, מגדרית, בין-תרבותית וגילית.

הלימודים במגמות

המחלקה מציעה לימודים ב-3 מגמות התמחות:

א.    פסיכולוגיה חברתית (מסלול א' או ב')

ב.    סוציולוגיה ארגונית (מסלול א' או ב')

ג.     חברה ותרבות (מסלול א' או ב')

מידע נוסף לגבי מגמות אלה מופיע בהמשך העמוד להלן וכן על ידי לחיצה על שם המגמה. 

כמו כן, המחלקה מציעה את תכנית ההתמחות הבאה:

ד.   תכנית מ.א. בייעוץ ארגוני (מסלול ב')

למידע לגבי תכנית זו ניתן ללחוץ על שם התכנית. 

מגמות ההתמחות:

1. המגמה לסוציולוגיה ארגונית:

המגמה לסוציולוגיה ארגונית מפגישה את הסטודנטים עם גישות ושיטות מובילות בחקר ארגונים ועבודה ומקנה כלים להבנה וניתוח של ארגונים הפועלים בסביבה מקומית וגלובלית. המגמה משלבת גישה מחקרית עם אוריינטציה יישומית. מטרתה להעניק הן תשתית תיאורטית ואינטלקטואלית בתחומי התמחותה והן מיומנויות מעשיות הנוגעות לאבחון ושינוי ארגוני, ניהול משאבי אנוש ופיתוח ארגונים בהקשרים משתנים וגלובליים.

תכנית הלימודים המוצעת כוללת קשת רחבה של נושאים: תרבויות בארגונים, אסטרטגיה ושינוי ארגוני, ניהול ומנהלים, גלובליזציה, סקרים ארגוניים, דינאמיקה קבוצתית, יחסים בין-ארגוניים ותוך-ארגוניים, מיומנויות אבחון וייעוץ ארגוני, מגדר, זהות ואי-שוויון בחיי העבודה ומשאבי אנוש. הקורסים מיועדים להקנות לסטודנטים היכרות מעמיקה עם מורכבותם הפנימית, החברתית, התרבותית והמבנית של ארגונים מסוגים שונים ועם האופן שבו ארגונים מתנהלים בתוך סביבה מוסדית, חברתית, כלכלית ופוליטית משתנה ורבת-פנים.  

בהתאם לכך, הלימודים במגמה מקנים יסודות אקדמיים לכניסה לתפקידים רבים הקשורים, בין השאר, בניהול משאבי אנוש, ניהול בסקטור הציבורי והפרטי, יעוץ ארגוני, הדרכה, מחקר יישומי, וכמובן מחקר אקדמי. סטודנטים מצטיינים במגמה יכולים להגיש מועמדות להמשך לימודים לקראת תואר דוקטור.

2. המגמה לפסיכולוגיה חברתית

שדה הפסיכולוגיה החברתית עוסק בהתנהגויות, תפיסות ורגשות ברמת היחיד כפי שאלו מעוצבות בתוך הקשרים חברתיים ספציפיים ובכך הוא שואב את מקורותיו התיאורטיים והמחקריים מתחומי הסוציולוגיה והפסיכולוגיה. הלימודים במגמה מקנים לסטודנטים כלים תיאורטיים להבנה, ניתוח ופרשנות של תהליכים חברתיים בהקשרים מגוונים, לצד מיומנויות מחקר בסיסיות שיאפשרו להם לבחון שאלות מחקריות מתחומי התעניינותם או עיסוקם המקצועי. חברי סגל המגמה מתמחים בנושאים הבאים: מושג העצמי ורגשות; אתניות וגזע; השפעות פסיכולוגיות-חברתיות של מיקומים מבניים כגון מעמד ומגדר; מגדר במשפחה ובעבודה; תמיכה חברתית; פסיכולוגיה חברתית ואינטרנט; אי בטחון תעסוקתי, חקר סטריאוטיפים, יחסים זוגיים, גבריות וחברות, שינוי עמדות ושכנוע, מנהיגות  ותהליכים תוך-קבוצתיים ויחסים בין-קבוצתיים. מטרת הלימודים במגמה היא העמקת ההיכרות עם הנושאים האמורים כחלק מחיזוק היכולת העצמאית להעמיד תובנות מחקריות ופרקטיות בתחום.

3. המגמה לחברה ותרבות

מגמת תרבות וחברה מספקת לתלמידיה ידע מתקדם בעולם התיאוריה והמחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי. המגמה חושפת את התלמידים למגוון נושאים התופסים מקום בליבת המחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי ובונה את המבט האינטלקטואלי והביקורתי הנדרש לעיון ועבודה בשדה המחקר החברתי. כמו כן, המגמה מקנה הכשרה מתודולוגית מתקדמת לפיתוח המיומנות המחקרית הנדרשת בשיטות השונות הנוהגות בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה. חברי סגל המגמה מתמחים בנושאים מגוונים: הגירה על היבטיה הגופניים והנפשיים; רפואה; פריון והולדה; חילוניות וזהויות חילוניות; זרמים דתיים; אינטרנט ותרבות דיגיטלית; צריכת אומנות ומוסיקה; יחסי חברות וסולידריות; יחסי נתינה ופילנתרופיה; לאומיות והנצחה; מעגל החיים; זקנה ומוות; תרבות ורגשות; תיאטרון, טקסים, וביצועים תרבותיים; יחסים בין-דוריים ואינטרנט; השתתפות אזרחית; אוכלוסיות מיעוטים; תקשורת ותרבות פופולרית; יחסי אמפטיה ועוד. המגמה מעודדת בחירה נושאי מחקר מתוך רפרטואר רחב של סוגיות מקומיות וגלובליות, ויישום שיטות מחקר איכותניות ואנתרופולוגיות.

 

תנאי קבלה ודרישות מוקדמות

  • המחלקה שוקלת את מועמדותם של מסיימי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע של 85 לפחות. מספר המקומות במחלקה מוגבל, והקבלה היא על בסיס תחרותי. השגת ציון המינימום אינה מבטיחה קבלה. ניתנת עדיפות לבוגרי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. קבלתם של מועמדים חסרי רקע במדעי החברה מותנית בחובות השלמה.

הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם בפני בית הספר ללימודים מתקדמים. על מנת להבטיח החלטה שקולה, הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים רשאית להחליט לטפל בבקשה רק לאחר שזו תכלול את כל הנתונים והמסמכים הדרושים, כמפורט להלן. כמו כן, הוועדה רשאית לבקש ממועמדים למסור עבודות סמינריוניות לעיונה, וכן לזמן מועמדים לראיון אישי.

  • בעת ההרשמה יש להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים את גיליון הציונים של התואר הראשון. אם בעת ההרשמה לא יהיו בידי המועמדים כל הציונים של התואר הראשון, יש לשלוח בהקדם האפשרי את הציונים שיתווספו, ישירות למזכירות הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
  • בטופס ההרשמה יש לרשום את המגמה המבוקשת. יש אפשרות לציין מגמות נוספות במחלקה בעדיפות שנייה ושלישית. הדיון העיקרי יהיה לגבי העדיפות הראשונה. המגמה בעדיפות שנייה תובא בחשבון כל זמן שיש מקום פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות הראשונה. מגמה בעדיפות שלישית תובא בחשבון בתנאי שיש מקום פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות השנייה.
  • בקשה להתקבל ללימודים צריכה לכלול שני מכתבי המלצה משני אנשי סגל אקדמי, אשר לימדו את המועמד בתואר הראשון, רצוי במסגרת סמינרים. טפסים לבקשת המלצה אפשר לקבל במזכירות המחלקה ובלחיצה כאן טופסי ההמלצה ישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. אנו מבטיחים לממליצים לשמור על סודיות מלאה.
  • על המועמדים להשיב על שאלון לגבי ניסיונם ותחומי התעניינותם. שאלון זה נמצא במזכירות המחלקה וכן באתר המחלקה, ויש למוסרו ישירות למחלקה.
  • מועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שני תקופה ארוכה לאחר סיום לימודיהם לתואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, או סטודנטים שלא למדו סוציולוגיה ואנתרופולוגיה כחוג ראשי בתואר הראשון, או שלא למדו קורסים בסיסיים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בתואר ראשון, יחויבו בקורסי השלמה מהתואר הראשון (בנוסף לדרישות הרגילות לתואר שני) בהתאם להחלטת הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים ובית הספר ללימודים מתקדמים.

לימודי ההשלמה אינם מקנים נקודות זכות לתואר השני. יש לשים לב, כי קורסי ההשלמה מהתואר הראשון אינם מתקיימים בהכרח בימי הלימוד של התואר השני (רביעי ושישי). יש לסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה בציון ממוצע של 80 לפחות.

סטודנטים המבקשים פטור מלימודי השלמה בגין קורסים שלמדו בעבר, מתבקשים למסור למחלקה את תיאור הקורסים שלמדו, כולל רשימה ביבליוגרפית, לפני תחילת שנת הלימודים.

סטודנטים החייבים בקורס השלמה מובנה  ב"תיאוריות סוציולוגיות", יוכלו להמשיך לימודיהם בקורס החובה "סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות" רק לאחר סיום חובותיהם בקורס ההשלמה.

השלמה בסטטיסטיקה: הכרת כלי המחקר הסטטיסטיים ושיטות כמותיות חיונית להשתלבותם של סוציולוגים בסביבה המקצועית המתקדמת של מדעי החברה. המחלקה מבקשת לבנות בהדרגה ידע זה ומעמידה לשם כך את משאביה. בהתאם לכך, סטודנטים שאינם נדרשים להשלמה בסטטיסטיקה יעמדו בבחינת סף לקורס "סטטיסטיקה רב-משתנית". אלה שלא יעברו את הסף שנקבע על ידי המחלקה, יידרשו להשלים ולחזק את ידיעותיהם באמצעות קורס השלמה "קורס השלמה מובנה בסטטיסטיקה ו-SPSS" ולקבל בו ציון "עובר". סטודנטים אלה יוכלו להמשיך לימודיהם בקורס החובה בתואר השני "סטטיסטיקה רב-משתנית" לאחר סיום חובותיהם בקורס ההשלמה.

 

תכנית הלימודים

מכסת השעות במסלול א' (עם תזה) - על הסטודנטים לצבור 16 ש"ש (32נ"ז), מתוכן 7 ש"ש(14 נ"ז) לימודי חובה כלליים במחלקה  (שלא במסגרת המגמה).

במסלול ב' (ללא תזה) - על הסטודנטים לצבור 20 ש"ש,(40 נ"ז) מתוכן 6 ש"ש (12 נ"ז)לימודי חובה כלליים במחלקה (שלא במסגרת המגמה).

לימודי חובה כלליים בשני המסלולים

שנה א'

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות -                                   1.0        ש"ש (2 נ"ז)

דעת האנתרופולוגיה: שדות וחיים של תיאוריית התרבות -            1.0        ש"ש (2 נ"ז)

סטטיסטיקה רב-משתנית + תרגיל -                                       1.5        ש"ש ( 3 נ"ז)

שיטות מחקר איכותניות + תרגיל -                                         1.5        ש"ש ( 3נ"ז)

  

שנה ב'

שיטות מחקר כמותניות מתקדמות -

                                     או                                             1.0       ש"ש ( 2נ"ז)

שיטות מחקר איכותניות מתקדמות -                    

סדנת תזה* (מיועדת לסטודנטים במסלול א'-עם תזה בלבד)         1.0       ש"ש ( 2 נ"ז)

 

סה"כ במסלול א' (עם תזה)                                                  7         ש"ש ( 14 נ"ז)

סה"כ במסלול ב' (ללא תזה)                                                 6         ש"ש (12 נ"ז)

 

לימודי מגמות

סטודנטים במסלול א' ילמדו עוד 9 ש"ש,(18 נ"ז) מעבר ל-7 שעות לימודי החובה כלליים במחלקה, מתוכן קורסי חובה בתוך המגמה, שני סמינרים וקורסי בחירה, בהתאם לתוכנית הלימודים במגמה אליה הם שייכים.

סטודנטים במסלול ב' ילמדו עוד 14ש"ש,(28 נ"ז) מעבר ל-6 שעות לימודי החובה כלליים במחלקה, מתוכן קורסי חובה בתוך המגמה, שלושה סמינרים וכן קורסי בחירה, בהתאם לתכנית הלימודים במגמה אליה הם שייכים. 

על כל הסטודנטים להירשם למינימום של 8 ש"ש (16 נ"ז)בשנה א' (לא כולל השלמות).

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים. תכנית מעודכנת תפורסם באתר המחלקה.

 

רישום לקורסים מחוץ למחלקה: במקרים יוצאי דופן ניתן ללמוד קורסים מחוץ למחלקה. לצורך כך, יש לקבל אישור מראש הן מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והן מהמחלקה המארחת. הרישום לקורסים מחוץ למחלקה נעשה במחלקה המארחת.

ימי הלימוד ומערכת השעות

קורסי התואר השני מרוכזים בימים רביעי בין השעות 20:00-08:00 ושישי בין השעות

14:00-08:00. בשיבוץ מערכת השעות המחלקה עושה כל מאמץ על מנת לקחת בחשבון אילוצים של סטודנטים עובדים אך על הסטודנטים להיערך בהתאם.

משך הלימודים ורציפותם

משך הלימודים במסלול א' (עם תזה) ובמסלול ב' (ללא תזה) הינו שנתיים. בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר במקרים מוצדקים הארכה לשנת לימודים שלישית לסטודנטים במסלול המחקרי, אם יש להם הצעת מחקר מאושרת. סטודנטים שחויבו ולמדו קורסי השלמה בהיקף העולה על 8 ש"ש(16 נ"ז), יהיו זכאים לשנת לימודים נוספת מעבר לשנתיים.

יש ללמוד ברציפות עד לסיום התואר. הפסקת לימודים תאושר במקרים חריגים בלבד לפרק זמן קצוב ומצומצם, ובתנאי שתוגש בקשה רשמית מראש. סטודנטים שאינם לומדים ו/או אינם רשומים ללימודים ו/או יצאו לחופשה מכל סוג שהוא, בלי לקבל על כך אישור מראש, יחשבו כסטודנטים שוויתרו על מקומם במחלקה. סעיף זה הוא בבחינת הודעה מראש לסטודנטים אלה ולא תינתן להם הודעה נוספת על הפסקת לימודים.

הסמינר המחלקתי

המחלקה עורכת סמינר עבור הסגל והסטודנטים לתארים מתקדמים. הסמינר מהווה הזדמנות להכיר את קהילת המחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי בישראל ולקיים דיאלוג בין חוקרים באופן מעשיר ומרחיב אופקים. הסמינר מתקיים מספר פעמים בכל סמסטר, בימי רביעי בין השעות 14:00-12:00. בסמינר מתארחים מרצים מהמחלקה ומחוץ למחלקה במגוון נושאים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, וכן מתקיימים בו אירועים נוספים כגון סדנאות אתיקה במחקר, הפורום האנתרופולוגי ופורומים נוספים (כגון אקטיביזם חברתי), לדיון בסוגיות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות עדכניות. המחלקה מצפה מתלמידי התארים המתקדמים להשתתף בסמינר באופן פעיל, ורואה בו נדבך חשוב בבניית זהותם המקצועית של תלמידיה, בהתעדכנותם השוטפת בנעשה בתחום, ובפתוח הקשר שלהם עם קהילת הידע במדעי החברה.

אין להירשם לקורסים אוניברסיטאיים הנערכים ביום ד' בשעות אלה.

הגשת הצעת מחקר

סטודנטים במסלול א' חייבים לכתוב עבודת גמר (תזה). עבודת הגמר מבוססת על מחקר עצמאי הנערך בהנחיית אחד מחברי הסגל במחלקה, ומטרתה לפתח את כישורי המחקר והמומחיות של הסטודנט בשדה המחקר שבחר, ולתרום ידע לתחום. איתור מנחה הוא באחריותם של הסטודנטים. במסגרת העבודה על התזה, על הסטודנטים להכין הצעת מחקר. לאחר שההצעה תאושר על-ידי המנחה, היא תיבדק על-ידי קורא נוסף מתוך המחלקה ותימסר לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

את הצעת המחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

יחד עם זאת למנחה יש אפשרות להמליץ על הארכת התקופה להגשת הצעת המחקר אם המנחה סבור/ה שיש סיכוי לסטודנט/ית להתקדם משמעותית עם ההצעה.

אם לא נוצר קשר עם המנחה לצורך כתיבת עבודת מחקר תזה, ובהיעדר התקדמות במחקר, המחלקה רשאית להעביר סטודנטים למסלול ב'.
מידע נוסף לגבי הגשת הצעת מחקר והגשת עבודת הגמר מפורסם באתר המחלקה תחת הכותרת "הנחיות להכנה, להגשה ולכתיבת הצעת תזה ותזה".

הוראות לכתיבת עבודת גמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

בחינת גמר במסלול א' (עם תזה)

לאחר אישור עבודת הגמר על-ידי המנחה יעברו הסטודנטים מבחן בעל-פה המכונה 'בחינת הגנה על התזה'. צוות הבוחנים יכלול את המנחה וקורא עבודת הגמר ולעיתים גם נציג נוסף מהמחלקה. בחינת הגמר תתייחס לעבודת הגמר של הסטודנט ולהשלכותיה בתחום המחקר הסוציולוגי ו/או האנתרופולוגי.

הגשת התזה כמאמר אקדמי

ניתן להגיש את עבודת התזה בפורמט של מאמר אקדמי, בעברית או באנגלית. ההחלטה על הגשת תזה כמאמר אקדמי נתונה ליוזמה ואישור של המנחה ולא של הסטודנט. רק בעקבות המלצה של המנחה לסטודנט, בכפוף לסטנדרטים מקצועיים בתחום המאמר, יוכל הסטודנט להגיש את התיזה בפורמט של מאמר אקדמי. 

נוהל שיפוט המאמר יהיה בדומה לשיפוט עבודות תזה כיום, קרי שני שופטים פנימיים, כולל מנחה העבודה.
במקרים מיוחדים תישקל הוצאת השיפוט בנוסף לשופט חיצוני. השיקול יוצג בפנייה בכתב על ידי המנחה לאישור ראש הועדה לתואר שני במחלקה ולידיעת ראש המחלקה. 

מסלול להשלמת תזה לבעלי תואר שני בלי תזה ממוסדות אחרים

תנאי קבלה

- הממוצע הנדרש לקבלה למסלול זה הוא 88 בתואר שני ו – 90 בעבודות הסמינר.

- הקבלה למסלול ההשלמה מותנית במכתב ממנחה מתוך המחלקה על כוונתו להנחות את המועמד לעבודת  התזה.

- מועמדים בעלי תואר שני בלי תזה שהם בוגרי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ממוסדות אוניברסיטאיים או מכללות אקדמיות, שיתקבלו למסלול ההשלמה לתזה יחויבו בהשלמות בהיקף של עד 5 ש"ש (10 נ"ז)(כולל סדנת תזה בהיקף של 1 ש"ש(2 נ"ז)) על פי החלטת מנחה העבודה, ראש המגמה וראש הוועדה המחלקתית לתואר שני.

משך הלימודים:  שנתיים

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון באנגלית, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים מופיעים בפרק המבוא).

על הסטודנטים להיבחן במבחן מיון באנגלית במועד הראשון האפשרי בשנה הראשונה ללימודיהם. ניתן להיבחן לאחר קבלת ההודעה מבית הספר ללימודים מתקדמים על הקבלה ללימודים, עוד לפני תחילת הלימודים.

סטודנטים שלא השיגו ציון פטור באנגלית, חייבים לעבור את הקורס באנגלית בשנת הלימודים הראשונה. המשך לימודיהם לתואר שני מותנה בסיום הדרישות באנגלית.

לימודי יהדות

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שני.

דרישות נוספות

בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לחייב את הסטודנטים בקורסים נוספים בהתאם לתקנון.

ככלל, ההוראות בחוברת זו באות להוסיף לתקנות הכלל אוניברסיטאיות ולא לגרוע מהן.

מלגות

הסטודנטים יכולים לפנות בתחילת השנה לוועדת מלגות לקבלת מידע על מלגות לימודים. יש לעקוב אחרי ההודעות שמתפרסמות על לוחות המודעות באוניברסיטה ובאתר האינטרנט. בנוסף, ניתן להתעדכן על מלגות נוספות הניתנות ע"י גורמים שונים מחוץ לאוניברסיטה בלוח המודעות הנמצא במחלקה ובוועדת מלגות בבניין שלייפר (בנין משפטים 304).

למחלקה תכנית מלגות קיום המיועדת למועמדים מצטיינים לתואר שני. קול קורא למועמדים מתפרסם עם תחילת תקופת הרישום (בחודש פברואר כל שנה).

קישורים מומלצים:

הוועדה לתואר שני (מידע על תהליכי קבלה, טופסי פנייה לוועדה, תקנון הלימודים, ומידע נוסף),

כמו כן ניתן לעיין בתזות שפורסמו ע"י בוגרי המחלקה.

 

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות בטלפון 03-5318378 

פקס' 03-7384037

E-mail:  socio.grad@biu.ac.il