המגמה ללימודים עירוניים

מערכת השעות כוללת קורסים מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ומהמחלקה לסביבה, תכנון וקיימות. היא תיקבע תוך התייעצות עם ראשת המגמה.