קורסים הנוגעים לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת בר אילן

 

קורסים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה:

 • "מדיה חברתית: מבט סוציולוגי תרבותי", פרופ' דני קפלן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 • "לאומיות, רגשות וגבריות", פרופ' דני קפלן, התוכנית ללימודי מגדר.
 • "הסוציולוגיה של הפילנתרופיה", פרופ' אילנה פ' סילבר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 • "סוגיות נבחרות בתיאוריה סוציולוגית", פרופ' אילנה סילבר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 • "סוציולוגיה של ערך והערכה" (סמינר לתלמידי מחקר), ד"ר אורי שוורץ, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 • "אתנוגרפיה של החיים הדתיים", ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 • "סוגיות מפתח בחקר התרבות", ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 • "הסוציולוגיה של העצמי", ד"ר מיכל פגיס, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 • "פסיכולוגיה פופולרית וקאוצ'ינג: פרספקטיבה סוציולוגית", ד"ר מיכל פגיס, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 • "תרבות ארגונית", ד"ר גלית אילון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 • "תרבות, קפיטליזם, הון", ד"ר גלית אילון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 • "תרבויות האוכל: מעמד, זהות וחברה", ד"ר דוד רייר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

 

קורסים בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות:

 • "שופינג, זהות ותרבות: תרבות הצריכה במבט השוואתי" (סמינר לתלמידי מחקר), ד"ר חזקי שוהם, התוכנית הבין-תחומית ללימודי פרשנות ותרבות.
 • "תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים", ד"ר חזקי שוהם, התוכנית הבין-תחומית ללימודי פרשנות ותרבות.
 • "האם ישנה תרבות מודרנית?" (סמינר לתלמידי מחקר), ד"ר חזקי שוהם, התוכנית הבין-תחומית ללימודי פרשנות ותרבות.