פרופ' אורלי בנימין

English שלחו לחבר
ראשת המגמה לפסיכולוגיה חברתית
טלפון
פקס
7384037 03
דוא"ל
orly.benjamin@biu.ac.il
משרד
333
שעות קבלה
בתאום מראש בדואר אלקטרוני
ביוגרפיה

אורלי בנימין היא פרופסור מן המנין במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והיא מחוייבת גם לתוכנית ללימודי מגדר. את הכשרתה כסוציולוגית קיבלה באוניברסיטת תל-אביב בין השנים 1985 ו- 1990 ואת הדוקטורט שלה כתבה באוניברסיטת אוקספורד באנגליה בנושא 'שיח הצמיחה האישית והתפתחות האפשרות למשא ומתן על עבודת המשפחה'.

אורלי חיברה שני ספרי מחקר: ספרה הראשון שפורסם ב- 2011 יחד עם תלמידתה מיכל רום הוא Feminism, Family and Identity in Israel: Women's Marital Names מציג את התיאוריה שלה על משא ומתן ביחסים זוגיים לצד ניתוח יחסי הכוח בין פמיניזם ופמיליזם בחברה הישראלית.  ספרה Gendering Israel’s Outsourcing: The Erasure of Employees’ Caring Skills  שהתפרסם ב- 2016 העמיד פרספקטיבה פמיניסטית בנושא הרכש המדינתי של שירותים חברתיים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות  והוא פיתוח של תפיסתה בנושא אופייה המגדרי של העסקה פוגענית. פרסומיה הנוספים, כ- 50 מאמרים בכתבי עת שפיטים ו- 14 פרקים, פורסמו בכתבי עת בתחומי הסוציולוגיה, המדיניות הציבורית, הניהול ולימודי המגדר.  בשנת 2014 אורלי הקימה את היחידה לחקר העוני של הפקולטה למדעי החברה בבר אילן והיא עומדת בראשה. היחידה פועלת לבניית מאגר נתונים בתחום המשאבים והחסמים להחלצות מעוני בישראל. תחומי המחקר של אורלי בנימין בשנים האחרונות הם איכות המשרה, מאבקן של נשים לפרנס בעוני, שינויים במדיניות הרווחה, רגשות וזאת לצד נושאי מחקריה בעבר: משא ומתן ביחסים זוגיים ואי ביטחון תעסוקתי. היא יושבת ראש שותפה ברשת המחקר על מגדר, מדינת הרווחה ושווקי עבודה של האגודה הסוציולוגית האירופאית ויושבת ראש שותפה של קהילת משפחה של האגודה הסוציולוגית הישראלית. בשל מחוייבותה לסוציולוגיה ציבורית אורלי בנימין היא יושבת ראש הוועדה של משרד החינוך לעדכון תוכנית הלימודים בסוציולוגיה וחברת הנהלה בקואליציה להעסקה ישירה. עד היום הושלמו בהנחייתה 15 עבודות דוקטורט ושלוש מתלמידותיה ממשיכות את דרכה באקדמיה.

תחומי מחקר
  • איכות המשרה
  • תעסוקת עוני
  • מדיניות רווחה ורכש מדינתי
  • משא ומתן ביחסים זוגיים
  • נערות וצעירות: גוף, מיניות, תעסוקה
קורות חיים
פרסומים

You can see my publications on:

https://orcid.org/my-orcid