ראשת המגמה לפסיכולוגיה חברתית

פרופ' אורלי בנימין

  ביוגרפיה

  אורלי בנימין היא פרופסור מן המנין במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והיא מחוייבת גם לתוכנית ללימודי מגדר. מאז פברואר 2023 אורלי היא נשיאת האגודה הסוציולוגית הישראלית. את הכשרתה כסוציולוגית קיבלה באוניברסיטת תל-אביב בין השנים 1985 ו- 1990 ואת הדוקטורט שלה כתבה באוניברסיטת אוקספורד (1995) בנושא 'שיח הצמיחה האישית והתפתחות האפשרות למשא ומתן על עבודת המשפחה'.

  אורלי חיברה שני ספרי מחקר: ספרה הראשון שפורסם ב- 2011 יחד עם תלמידתה מיכל רום הוא Feminism, Family and Identity in Israel: Women's Marital Names מציג את התיאוריה שלה על משא ומתן ביחסים זוגיים לצד ניתוח יחסי הכוח בין פמיניזם ופמיליזם בחברה הישראלית.  ספרה Gendering Israel’s Outsourcing: The Erasure of Employees’ Caring Skills  שהתפרסם ב- 2016 העמיד פרספקטיבה פמיניסטית בנושא הרכש המדינתי של שירותים חברתיים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות  והוא פיתוח של תפיסתה בנושא אופייה המגדרי של העסקה פוגענית. פרסומיה הנוספים, כ- 70 מאמרים בכתבי עת שפיטים ו-25 פרקים, פורסמו בכתבי עת בתחומי הסוציולוגיה, המדיניות הציבורית, הניהול ולימודי המגדר.  בשנת 2014 אורלי הקימה את היחידה לחקר עוני, סביבה וחברה של הפקולטה למדעי החברה בבר אילן והיא עומדת בראשה. היחידה פועלת לבניית מאגר נתונים בתחום המשאבים והחסמים להחלצות מעוני בישראל https://poverty-environment-society-research-83.webselfsite.net/

  . תחומי המחקר של אורלי בנימין בשנים האחרונות הם איכות המשרה, מאבקן של נשים לפרנס בעוני, שינויים במדיניות הרווחה, רגשות וזאת לצד נושאי מחקריה בעבר: משא ומתן ביחסים זוגיים ואי ביטחון תעסוקתי. היא יושבת ראש שותפה ברשת המחקר על מגדר, מדינת הרווחה ושווקי עבודה של האגודה הסוציולוגית האירופאית ויו"רית המכון הסוציולוגי לחקר קהילות הפועל במחלקה לסוציולוגיה. אורלי היא גם יו"רית האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר. בשל מחוייבותה לסוציולוגיה ציבורית אורלי בנימין היא יושבת ראש הוועדה של משרד החינוך לעדכון תוכנית הלימודים בסוציולוגיה וחברת הנהלה בקואליציה להעסקה ישירה. עד היום הושלמו בהנחייתה 24 עבודות דוקטורט ושלוש מתלמידותיה ממשיכות את דרכה באקדמיה.

  תחומי מחקר
  • איכות המשרה
  • תעסוקת עוני
  • מדיניות רווחה ורכש מדינתי
  • משא ומתן ביחסים זוגיים
  • נערות וצעירות: גוף, מיניות, תעסוקה
  קורות חיים
  קורסים

  ניתן לראות את חומרי הקורסים המפורטים להלן באתר ה- E-learn של בר אילן

  פרסומים

  You can see my publications on:

  https://orcid.org/my-orcid

  Or see my CV

   

  תאריך עדכון אחרון : 23/06/2024