דו חוגי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

להרשמה

תיאור המסלול:

מסלול תואר ראשון דו חוגי מובנה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפסיכולוגיה הינו שילוב נפוץ ביותר בקרב סטודנטיות וסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן. שתי הדיסציפלינות מזינות זו את זו, ומתייחסות זו לזו בדרכים רבות ומגוונות. לתחומי הפסיכולוגיה, העוסקים בהבנת האישיות של א.נשים והמניעים שלהם, היו מאז ומתמיד נקודות השקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. הפסיכולוגיה מבינה שלא ניתן לחקור א.נשים מחוץ להקשר החברתי שלהם, ואילו הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, המתמקדות במחקר החברה והתרבות, מבינות שהחברה מורכבת מיחידות ויחידים שעולמם הפנימי משקף דגמים חברתיים. כך התאוריות הפסיכולוגיות תורמות לניתוחים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, אם כמקור לשאלות עיוניות ואם כמקור לניסוחן של תשובות (תיאוריות) המספקות התבוננות מעמיקה ורב-ממדית במציאות. השפעה בולטת לממשק בין פסיכולוגיה לבין סוציולוגיה ולאנתרופולוגיה אפשר למצוא במחקר על היחסים בין בני זוג, בסוציולוגיה של המשפחה, בחקר ההבניה של זהויות קולקטיביות, בניתוח היחסים בין קבוצות, בהבנת דרך פעולתם של סטריאוטיפים וסטיגמות, בחקר הארגונים ועוד. תחום המחבר בין שתי הדיסציפלינות הוא הפסיכולוגיה החברתית, הנלמדת בשתי המחלקות.

 ייחודיות המסלול:          

בכדי להבין א.נשים נדרשים כלי ניתוח מעמיקים לגבי הקשריי חייהם החברתיים; לגבי מה שמעצב את הקשרי החיים האלה ולגבי ההשפעות של הקשרי החיים האלה על הפרט. הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה - תחומי ידע העוסקים בחקר החברה והתרבות - מקנות כלים כאלה. הן מעניקות פרספקטיבה חברתית חשובה שבכוחה להשלים את התמונה עבור פסיכולוגים. כך, התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי הקהילה המדעית ותלמידיה כלי חשוב לניתוח ההקשר החברתי והמסגרות בתוכן פועלים יחידים וקבוצות. בעוד שהפסיכולוגיה נוטה ברובה לשיטות מחקר כמותניות, הרי שעם התרחבות הממשק בין פסיכולוגיה לשאר מדעי החברה, ואף למשפטים ולפילוסופיה, יש דרישה הולכת וגוברת גם למיומנות בשיטות מחקר איכותניות (הריאיון והתצפית) ודיגיטליות (דגימות מהמרחב הווירטואלי). רכישת בקיאות ומיומנות באלה חיונית לניסוחן של שאלות חדשות כמו גם להעשרת המענה לשאלות ישנות.

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יחד עם מקצוע הפסיכולוגיה מקנה כלים תאורטיים ומעשיים לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים לפתח קריירות בתחומים כמו  ייעוץ, הנחיית קבוצות, ראיון והשמת  כוח אדם, וכן מחקר. כמו כן, שילוב זה יכול לתרום למגוון תפקידים במערכות חינוך, במשרדי הממשלה, בחברות מסחריות, בעמותות ובארגונים חברתיים שונים, ובתחום התקשורת והפרסום.  

 

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי
 2. חישוב סיכויי קבלה (כולל עם פסיכומטרי)
 3. תנאי קבלה לבוגרי מוסד תיכון חרדי
 4. תנאי קבלה לבעלי תעודות בגרות מחו"ל

 

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה-  25  שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא 

שנה

היקף נקודות נדרש

שנה א'

קורסי חובה בהיקף של 5 שעות שנתיות= 10 נקודות זכות 

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות 

שנה ג'

סמינריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

קורסי חוברה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב'-ג'

קורסי בחירה בהיקף של 8 שעות שנתיות= 16 נקודות זכות 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/ydyvn_2020_khyshvb_nz_dv_rshy_mvbnh_psykvlvgyh_2.p

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו חוגי מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

 64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 –  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב הסטודנטיות והסטודנטים במקצוע דו חוגי מובנה 

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה של היעדרות משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לסטודנט/.ית ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, לא תהיה אפשרות לגשת לבחינה המסכמת ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. חשוב להדגיש, שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה השנייה חשוב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינרים הנלמדים בשנה השלישית. שינוי סדר הקורסים עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. האחריות על מילוי דרישות המחלקה לתואר הראשון מצויה בידי הסטודנטיות והסטודנטים. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם מתאמת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר. במידת הצורך ניתן לפנות לסגנית המנהלית לראשת המחלקה.
 4. בהינתן ציון ט.נ. (טרם נקבע) מסיבה כלשהי, על הסטודנט.ית לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל.ת הקורס.
 5. היה והציון בקורס הינו נכשל, זאת לאחר מיצוי כל מועדי הבחינות המאושרים, יש להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס כפי שנקבעו בשנה בו נלמד בשנית.
 6. בקשות להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות חייבות להכיל את הסילבוסים של הקורסים.
 7. יש לעמוד בחובות לימוד  באנגלית בהתאם להנחיות של המחלקה לאנגלית שפה זרה ולרפורמה באנגלית קובץ מצורף וכן בשפה העברית בהתאם להנחיות היחידה להבעה עברית. קישור מצורף