שלחו לחבר

דו חוגי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

תיאור המסלול:

מסלול תואר ראשון דו חוגי מובנה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ופסיכולוגיה הינו שילוב נפוץ ביותר בקרב תלמידי אוניברסיטת בר אילן. שתי הדיסציפלינות מזינות זו את זו, ומתייחסות זו לזו בדרכים רבות ומגוונות. לתחומי הפסיכולוגיה, העוסקים בהבנת האישיות של היחיד והמניעים אותו, היו מאז ומתמיד נקודות השקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. הפסיכולוגיה מבינה שלא ניתן לחקור את היחיד מחוץ להקשר החברתי שלו. ואילו הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, המתמקדות במחקר החברה והתרבות, מבינות שהחברה מורכבת מיחידים שעולמם הפנימי משקף דגמים חברתיים. כך התאוריות הפסיכולוגיות תורמות לניתוחים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים אם כמקור לשאלות עיוניות ואם כמקור לניסוחן של תשובות (תיאוריות) המספקות התבוננות מעמיקה ורב-ממדית במציאות. השפעה בולטת לממשק בין פסיכולוגיה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה אפשר למצוא בחקר עולם הזקנה, במחקר היחסים בין בני זוג, בסוציולוגיה של המשפחה, בחקר ההבניה של זהויות קולקטיביות, בניתוח היחסים בין קבוצות, בהבנת דרך פעולתם של סטריאוטיפים וסטיגמות, בחקר הארגונים ועוד. תחום המחבר בין שתי הדיסציפלינות הוא הפסיכולוגיה החברתית, הנלמדת בשתי המחלקות.

 ייחודיות המסלול:          

התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי חוקרים ותלמידים כלי חשוב לניתוח ההקשר החברתי והמסגרות בתוכו פועלים יחידים וקבוצות. בעוד שהפסיכולוגיה נוטה ברובה לשיטות מחקר כמותניות, הרי שעם התרחבות הממשק בין פסיכולוגיה לשאר מדעי החברה, ואף למשפטים ולפילוסופיה, יש דרישה הולכת וגוברת גם למיומנות בשיטות מחקר איכותניות (הריאיון והתצפית), ודיגיטליות (דגימות מהמרחב הווירטואלי). רכישת בקיאות ומיומנות בהן חיונית הן לניסוחן של שאלות חדשות והן להעשרת המענה לשאלות ישנות.

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יחד עם מקצוע הפסיכולוגיה מקנה כלים תאורטיים ומעשיים לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים לעסוק בעבודות הנמצאות על קו התפר בין סוציולוגיה לפסיכולוגיה: ייעוץ, הנחיית קבוצות, ראיון והשמת  כוח אדם, וכן מחקר. כך, שילוב זה מציע מגוון אפשרויות תעסוקה במערכות חינוך, במשרדי הממשלה, בחברות מסחריות, בעמותות ובארגונים חברתיים שונים, ובתחום התקשורת והפרסום.  

תנאי הקבלה לתואר הראשון לשנת הלימודים תשפ"ב:

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.
 3. ידיעה טובה באנגלית עד כדי קריאה חופשית בספרות מקצועית (ראו סעיף 9 בהמשך העמוד)
תנאי קבלה לעולים – בעלי תעודת בגרות מחו"ל

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה-  25  שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא 

שנה היקף נקודות נדרש
שנה א' קורסי חובה בהיקף של 5 שעות שנתיות= 10 נקודות זכות 
שנה ב' קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות 
שנה ג'

סמנריונים בהיקף של 4 שעות שנתייות= 8 נקודות זכות 

קורסי חוברה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב'-ג' קורסי בחירה בהיקף של 8 שעות שנתיות= 16 נקודות זכות 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/ydyvn_2020_khyshvb_nz_dv_rshy_mvbnh_psykvlvgyh_2.p

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו חוגי מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 – מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב התלמידים במקצוע דו חוגי מובנה 

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה שבו תלמיד/ה יעדר/תעדר משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לתלמיד/ה ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, התלמיד/ה לא יוכל/תוכל לגשת לבחינה ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. תלמידי שנה א' במקצוע חד חוגי או במקצוע דו חוגי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראשת המחלקה או בפני אחראית תכנית לימודים לתואר ראשון. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה. רק תלמידים אשר יגיעו לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 4. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם הסגנית המנהלית לראשת המחלקה או מזכירת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ. (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חייב לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינות המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 7. ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:
  1. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.
  2. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.
 8. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם הוא לא פחות מ- 70.
 9. חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה.

תאריך עדכון אחרון : 08/11/2021