דו חוגי מובנה עם בית הספר לתקשורת

להרשמה

תיאור המסלול:

חקר התקשורת עוסק בקשר בין א.נשים שמתווך דרך פלטפורמות מדיה שונות. הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה - חקר החברה והתרבות - הן תחומי ידע המאפשרים להעמיק את ההבנה על אודות עיצובם של הקשרים האלה והשלכותיהם בזירות שונות. שאלות של ייצוג חברתי, תרבות פנאי, צדק חברתי ופוליטיקה שנידונים בתקשורת הם לב העיסוק בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה. כלי הניתוח והחשיבה שנלמדים בתחום מאפשרים לחשוב-מחדש, ולחשוב-אחרת על תופעות חברתיות ולפתח תובנות מעמיקות על איך ההתרחשויות סביבנו מתווכות ומיוצגות בתקשורת.

ייחודיות המסלול:

השינויים העמוקים בעולם המדיה ובמאפייני התקשורת והתרבות הקשורים בו מציבים אתגרים משמעותיים בפני העוסקות והעוסקים בחקר התקשורת ובחקר החברה והתרבות. מטרת ההתמחות במדיה ותרבות דיגיטלית היא לאפשר לסטודנטיות וסטודנטים כבר בתואר הראשון להתעדכן בהתפתחויות הטכנולוגיות - תרבותיות האחרונות, ולרכוש כלים תיאורטיים הן מתחום לימודי התקשורת והן מתחום הדעת של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה. מסלול זה מצייד את תלמידיו גם בכלים מתודולוגיים ויישומיים הנדרשים לניהול מחקר של האינטרנט ו/או באמצעות האינטרנט ופלטפורמות תקשורתיות חדשות אחרות. המרכזיות החברתית והכלכלית של זירות מקוונות ותהליכי דיגיטציה הופכת את הידע שמציע השילוב לבסיס חשוב לא רק כידע תיאורטי אלא גם כמומחיות וידע יישומי עבור אלה המבקשים לרכוש תובנות, כלים ומיומנויות שיסייעו להשתלבבשוק התעסוקה.

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יחד עם מקצוע התקשורת פותח מגוון אפשרויות תעסוקה בתחום הציבורי כמו משרדי ממשלה, בעמותות וארגונים לשינוי חברתי, וכן בעולם העסקי הזקוק לתקשורת שיווקית, בין השאר, ובתחום התקשורת, כגון ערוצי חדשות, פרסום, דוברות, יחסי ציבור.
 

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי
 2. חישוב סיכויי קבלה (כולל עם פסיכומטרי)
 3. תנאי קבלה לבוגרי מוסד תיכון חרדי
 4. תנאי קבלה לבעלי תעודות בגרות מחו"ל

 

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25 שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

שנה

היקף נקודות נדרש

שנה א'                      

קורסי חובה בהיקף 6 שעות שנתיות=12 נקודות זכות                                        

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 10 שעות שנתיות= 20 נקודות זכות 

שנה ג' 

סמנריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

קורס חובה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות

שנים ב'-ג'

קורסי בחירה בהיקף 3 שעות שנתיות= 6 נקודות זכות 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/ydyvn_2020_khyshvb_nz_dv_rshy_mvbnh_tqshvrt_3.pdf

תנאי מעבר– לשנה ב' מסלול דו חוגי מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

 64-101 – מבוא לסוציולוגיה

 64-103 – מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב הסטודנטיות והסטודנטים במקצוע דו חוגי מובנה 

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה של היעדרות משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לסטודנט/.ית ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, לא תהיה אפשרות לגשת לבחינה המסכמת ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. חשוב להדגיש, שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה השנייה חשוב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינרים הנלמדים בשנה השלישית. שינוי סדר הקורסים עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. האחריות על מילוי דרישות המחלקה לתואר הראשון מצויה בידי הסטודנטיות והסטודנטים. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם מתאמת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר. במידת הצורך ניתן לפנות לסגנית המנהלית לראשת המחלקה.
 4. בהינתן ציון ט.נ. (טרם נקבע) מסיבה כלשהי, על הסטודנט.ית לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל.ת הקורס.
 5. היה והציון בקורס הינו נכשל, זאת לאחר מיצוי כל מועדי הבחינות המאושרים, יש להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס כפי שנקבעו בשנה בו נלמד בשנית.
 6. בקשות להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות חייבות להכיל את הסילבוסים של הקורסים.
 7. יש לעמוד בחובות לימוד  באנגלית בהתאם להנחיות של המחלקה לאנגלית שפה זרה ולרפורמה באנגלית קובץ מצורף וכן בשפה העברית בהתאם להנחיות היחידה להבעה עברית. קישור מצורף