שלחו לחבר

מסלול חד חוגי

תיאור המסלול:

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מציעה מסלול חד חוגי לתואר ראשון כחלק מתוכנית הלימודים האקדמית הקיימת לתואר BA במחלקה. במסלול החד חוגי מתאפשר לתלמידים המעוניינים בכך להעמיק את ידיעותיהם בתיאוריות הקלאסיות והמתקדמות של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ובכך לבסס תשתית עיונית, מחקרית ומתודולוגית רחבה לאלה המעוניינים לעסוק בתחום ולהתקדם לתואר שני. המסלול החד חוגי יאפשר לתלמידי המחלקה לעמוד על הרלוונטיות הישירה של הדיסציפלינות  הסוציולוגית והאנתרופולוגית לסוגיות חברתיות בוערות, ויקנה כלים חשובים לכל אדם המתעתד לעסוק- או העוסק בפועל- בתפקידים המחייבים ראייה, ניתוח, חזון והובלה חברתיים. זאת, מאחר ולסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש תרומות תאורטיות ויישומיות חשובות לניתוח החברה הישראלית והתהליכים המורכבים המתרחשים בה. המסלול המורחב יאפשר לתלמידים להכיר טוב יותר את תחומי המחקר הסוציולוגים והאנתרופולוגים העכשוויים, ואף להתמקד בתחום המתאים להם. כך יזדמן ללומדים לחשוף ולחקור חיבורים הקושרים בין האדם לחברה, במטרה להשיג הבנה מעמיקה ומקצועית של המציאות שבה אנו חיים.

 

ייחודיות המסלול:

במסגרת המסלול החד חוגי יעמיקו התלמידים בכלי החשיבה והניתוח שמספקות הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה להבנת ההתנהגות האנושית והאופן בו אנשים וקבוצות מתמודדים עם העולם המשתנה סביבם. המחשבות, האהבות והזהות שלנו, נדמות לנו (ובצדק) כמאפיינות רק אותנו. הלימודים במסלול החד חוגי יאפשרו לנו לזהות בכל אלה את ההשתקפות של סדר חברתי. שאלות על הזהויות שלנו, האופנים שאנחנו מרגישים שייכים למגדר, עדה, מעמד או קבוצה דתית, השפה שבאמצעותה אנחנו מדברים על כל העניינים הללו או מתעלמים מהם, כל אלו מעוצבים על ידי החברה והתרבות. הקורסים והסמינרים במסלול מאפשרים לענות על סדרה של שאלות שמעסיקות את מדעי החברה והאדם, כגון מהן המשמעויות העומדות מאחורי תגיות חברתיות מוכרות כמו "גבריות, "זקנה", "מסורתיות", והאופן בו הן משתנות מהקשר חברתי אחד להקשר אחר? כיצד שינויים כלכליים כמו פתיחת שווקים וגמישות תעסוקתית משפיעים על יחסי אי שוויון בחברה? מה משמעותו של אי שוויון – איך הוא נוצר? מה משמר אותו מי מרוויח ומי מפסיד ממנו? כיצד נשים וגברים משלבים בין הדרישות הסותרות של עבודה ומשפחה? כיצד טכנולוגיות חדשות משנות את החיים החברתיים שלנו? באיזו שפה חברתית מדבר הגוף שלנו? האם יש לנו חופש בחירה, ומה בכל זאת מעצב את הבחירות של חיינו? נושאי הלימוד מגוונים והם כוללים ניתוח של החברה הישראלית, תרבות בחרות מסורתיות ומודרניות, פסיכולוגיה חברתית, סוציולוגיה של רגשות, ארגוני עבודה, סוציולוגיה של הרפואה, ריבוד ואי-שוויון, סוציולוגיה של החינוך, סוציולוגיה פוליטית, דת, מגדר, אתניות, אינטרנט ורשתות חברתיות, תרבות מלידה ועד מוות, תיאטרון ופרפורמנס.

 

אפשרויות תעסוקה:

הידע וכלי המחקר בהם מחזיקים בוגרי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה חיוניים לכל אלה המבקשים לקחת חלק בעיצוב המציאות, בין אם מעמדת המנהל במגזר הפרטי והציבורי, מעמדת היועץ לארגונים וקהילות, מעמדת היזם החברתי המבקש להוביל שינוי, ובין אם מעמדת איש התקשורת המבקש להעלות סוגיות חברתיות לסדר היום. הכלים הסוציולוגיים והאנתרופולוגיים רלוונטיים גם למדריכים, מאמנים ומטפלים, המכירים בתפקידם של תהליכים חברתיים בעיצוב זהות, רגש ויחסים בין-אישיים, ומעוניינים לפתח את השכלתם בכיוון זה.

בוגרי התואר במחלקה משתלבים בשוק העבודה במגוון רחב של תפקידים- התואר הראשון מפתח מודעות ורגישות חברתית הדרושות לתעסוקה בארגונים, מלכ"רים ועמותות חברתיות, מעניק בסיס למקצועות בסקטור הפרטי והציבורי בתחומי רווחה, כוח אדם ומקנה ידע במחקר חברתי, הנדרש, למשל, במכוני מחקר או במשרדי פרסום.

תנאי הקבלה לתואר הראשון לשנת הלימודים תשפ"ב:

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.
 3. ידיעה טובה באנגלית עד כדי קריאה חופשית בספרות מקצועית (ראו סעיף 9 בהמשך העמוד)
תנאי קבלה לעולים – בעלי תעודת בגרות מחו"ל

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא 

 https://sociology.biu.ac.il/files/sociology/shared/ydyvn_2020_khyshvb_nz_mvrkhb_0.pdf

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול חד חוגי

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 – מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב התלמידים במקצוע חד חוגי 

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה שבו תלמיד/ה יעדר/תעדר משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לתלמיד/ה ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, התלמיד/ה לא יוכל/תוכל לגשת לבחינה ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. תלמידי שנה א' במקצוע חד חוגי או במקצוע דו חוגי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראשת המחלקה או בפני אחראית תכנית לימודים לתואר ראשון. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה. רק תלמידים אשר יגיעו לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 4. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם הסגנית המנהלית לראשת המחלקה או מזכירת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ. (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חייב לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינות המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 7. ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:
  1. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.
  2. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.
 8. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם הוא לא פחות מ- 70.
 9. חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה.

תאריך עדכון אחרון : 08/11/2021