דו חוגי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך או המגמה ליעוץ חינוכי

להרשמה

תיאור המסלול:

מסלול תואר ראשון דו חוגי מובנה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך או עם המגמה ליעוץ חינוכי משלב בין שני תחומי ידע המשלימים זה את זה. לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מפתחים כלים אנליטיים ויישומיים המסייעים להבין תרבויות וחברות באשר הן, כמו גם את החברה בה אנו חיים ותהליכי השינוי הרוחשים בה. הבנה זו היא קריטית עבור אלה הפועלות ופועלים במערכות חינוך, ובכלל זה ההנהגה והצוותים החינוכיים. שילוב עולם החינוך עם עולם הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה יאפשר להעמיק בחקר תפקידיה החברתיים המגוונים, ולעיתים הסותרים, של מערכת החינוך וסוכניה. כך, מי שירצו לפתח קריירה ועשייה בתחום החינוך, הפורמאלי והבלתי פורמאלי, יקבלו כלים להתבוננות מחודשת וייחודית על עולם הכיתה, בית-הספר והמערכת החינוכית ככלל, המאירים סוגיות חברתיות ותרבותיות, ביניהן שאלות של  הגדרת זהות, פערים ואי-שוויון חברתי, הבנות תרבותיות, פרשנות חיי היומיום, ועוד.

ייחודיות המסלול:

התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות, וכן שיטות המחקר של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי הקהילה המדעית ותלמידיה כלי מרכזי לחקר מערכות חינוך. שיטות מחקר כמותיות (סטטיסטיות), איכותניות (הריאיון והתצפית), ודיגיטליות (דגימות מהמרחב הווירטואלי), מאפשרות לסטודנטיות ולסטודנטים להבין מקרוב, ובאופן שיטתי, את מערכות החינוך, כולל תכני ההוראה, שיטות הוראה, דפוסי ניהול מערכות חינוך, אי-שוויון בין תלמידים ובין בתי ספר, תפקיד בית הספר בחיי היום יום של התלמידות והתלמידים ועוד. ללא הבנת ההקשר החברתי והתרבותי של בית הספר, נתקשה להוביל את קידום הישגי הלומדים וצמצומם של פערים חברתיים, לנהל נכון צוותים חינוכיים ולהיות מנהיגות ומנהיגים חינוכיים מובילים, ובזאת טמונה חשיבות המסלול.

אפשרויות תעסוקה:

רוחב האופקים ויכולות הניתוח המתפתחות בלימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה והנרכשות אצלנו במחלקה הופכות את בוגרות ובוגרי המחלקה למועמדים אידאלים למגוון משרות בשוק העבודה העכשווי, הדורשות קבלת החלטות בתנאים של רגישות חברתית, מגדרית, בין-תרבותית וגילית. התכנית המשולבת עשויה לתרום למגוון תפקידים בעולם החינוך ולהקנות כישורים לניהול מוצלח של מערכת החינוך בעולם משתנה. אפשרויות תעסוקה קיימות: במגזר הציבורי (מערכות חינוך פורמאליות); במגזר הפרטי (בתי ספר פרטיים, חינוך בלתי פורמלי); במגזר העסקי (מחקר ופיתוח של תהליכי למידה ותכני הדרכה); ועוד.

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי
 2. חישוב סיכויי קבלה (כולל עם פסיכומטרי)
 3. תנאי קבלה לבוגרי מוסד תיכון חרדי
 4. תנאי קבלה לבעלי תעודות בגרות מחו"ל

 

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25  שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

שנה

היקף נקודות נדרש

שנה א'                   

קורסי חובה בהיקף של 7 שעות שנתיות= 14 נקודות זכות                                           

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 10 שעות שנתיות= 20 נקודות זכות 

שנה ג'

סמינריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

קורס חובה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב' ו-ג'

קורס בחירה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 


רשימה מפורטת של הקורסים  ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/ydyvn_2020_khyshvb_nz_dv_rshy_mvbnh_khynvk_1.pd

תנאי מעבר– לשנה ב' מסלול דו חוגי

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

 64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 –  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב הסטודנטיות והסטודנטים במקצוע דו חוגי מובנה 

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה של היעדרות משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לסטודנט/.ית ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, לא תהיה אפשרות לגשת לבחינה המסכמת ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. חשוב להדגיש, שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה השנייה חשוב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינרים הנלמדים בשנה השלישית. שינוי סדר הקורסים עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. האחריות על מילוי דרישות המחלקה לתואר הראשון מצויה בידי הסטודנטיות והסטודנטים. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם מתאמת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר. במידת הצורך ניתן לפנות לסגנית המנהלית לראשת המחלקה.
 4. בהינתן ציון ט.נ. (טרם נקבע) מסיבה כלשהי, על הסטודנט.ית לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל.ת הקורס.
 5. היה והציון בקורס הינו נכשל, זאת לאחר מיצוי כל מועדי הבחינות המאושרים, יש להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס כפי שנקבעו בשנה בו נלמד בשנית.
 6. בקשות להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות חייבות להכיל את הסילבוסים של הקורסים.
 7. יש לעמוד בחובות לימוד באנגלית בהתאם להנחיות של המחלקה לאנגלית שפה זרה ולרפורמה באנגלית קובץ מצורף וכן בשפה העברית בהתאם להנחיות היחידה להבעה עברית. קישור מצורף