שלחו לחבר

דו חוגי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך והמגמה ליעוץ חינוכי

תיאור המסלול:

מסלול תואר ראשון דו חוגי מובנה בסוציולוגיה אנתרופולוגיה עם המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך או עם המגמה ליעוץ חינוכי משלב בין שני תחומים המשלימים זה את זה. מחד, לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מפתחים כלים אנליטיים ויישומיים המסייעים להבין תרבויות וחברות באשר הן, וגם הבנה מעמיקה של החברה בה אנו חיים ותהליכי השינוי הרוחשים בה. מאידך, מערכות חינוך, ובכלל זה המנהיגים והצוותים החינוכיים, מצויים ביחסים עם מוסדות חברתיים אחרים. שילוב עולם החינוך עם עולם הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה יאפשר להעמיק בחקר תפקידיה החברתיים המגוונים, ולעיתים הסותרים, של מערכת החינוך וסוכניה. כך, בידי המתעדים לפתח קריירה ועשייה בתחום החינוך, הפורמאלי והבלתי פורמאלי, יינתנו הכלים להתבוננות מחודשת וייחודית על עולם הכיתה, בית-הספר והמערכת ככלל, כזו המאירה סוגיות חברתיות ותרבותיות, כולל שאלות של  הגדרת זהות, פערים ואי-שוויון חברתי, הבנות תרבותיות, פרשנות חיי היומיום, ועוד.

ייחודיות המסלול:

התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות, וכן שיטות המחקר של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי חוקרים ותלמידים כלי מרכזי לחקר מערכות חינוך. שיטות מחקר כמותיות (סטטיסטיות), איכותניות (הריאיון והתצפית), ודיגיטליות (דגימות מהמרחב הווירטואלי), מאפשרות לסטודנטים להבין מקרוב, ובאופן שיטתי, את מערכות החינוך, כולל תכני ההוראה, שיטות הוראה, דפוסי ניהול מערכות חינוך, אי-שוויון בין תלמידים ובין בתי ספר, תפקיד בית הספר בחיי היום יום של התלמידות והתלמידים ועוד. זאת, מכיוון שללא הבנת ההקשר החברתי והתרבותי של בית הספר, נתקשה  להוביל את קידום הישגי התלמידים, לנהל נכון צוותים חינוכיים ולהיות מנהיגים חינוכיים מובילים.

אפשרויות תעסוקה:

רוחב האופקים ויכולות הניתוח המתפתחות בלימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה והנרכשות אצלנו במחלקה הופכות את בוגרי המחלקה למועמדים אידאלים למגוון משרות בשוק העבודה העכשווי, הדורשות קבלת החלטות בתנאים של רגישות חברתית, מגדרית, בין-תרבותית וגילית. התכנית המשולבת פותחת בפני הסטודנט מגוון אפשרויות תעסוקה ובעיקר כישורים לניהול מוצלח של מערכת החינוך בעולם משתנה. אפשרויות תעסוקה קיימות: במגזר הציבורי (מערכות חינוך פורמאליות); במגזר הפרטי (בתי ספר פרטיים, חינוך בלתי פורמלי); במגזר העסקי (מחקר ופיתוח של תהליכי למידה ותכני הדרכה); ועוד.

תנאי הקבלה לתואר הראשון לשנת הלימודים תשפ"ב:

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.
 3. ידיעה טובה באנגלית עד כדי קריאה חופשית בספרות מקצועית (ראו סעיף 9 בהמשך העמוד)
תנאי קבלה לעולים – בעלי תעודת בגרות מחו"ל

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25  שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

שנה היקף נקודות נדרש
שנה א'                    קורסי חובה בהיקף של 7 שעות שנתיות= 14 נקודות זכות                                           
שנה ב' קורסי חובה בהיקף של 10 שעות שנתיות= 20 נקודות זכות 
שנה ג'

סמנריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

קורס חובה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב' ו-ג' קורס בחירה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 


רשימה מפורטת של הקורסים  ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/ydyvn_2020_khyshvb_nz_dv_rshy_mvbnh_khynvk_1.pd

תנאי מעבר– לשנה ב' מסלול דו חוגי

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 – מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב התלמידים במקצוע דו חוגי מובנה

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה שבו תלמיד/ה יעדר/תעדר משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לתלמיד/ה ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, התלמיד/ה לא יוכל/תוכל לגשת לבחינה ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. תלמידי שנה א' במקצוע חד חוגי או במקצוע דו חוגי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראשת המחלקה או בפני אחראית תכנית לימודים לתואר ראשון. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה. רק תלמידים אשר יגיעו לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 4. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם הסגנית המנהלית לראשת המחלקה או מזכירת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ. (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חייב לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינות המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 7. ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:
  1. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.
  2. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.
 8. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם הוא לא פחות מ- 70.
 9. חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה.

תאריך עדכון אחרון : 08/11/2021