דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה

להרשמה

תיאור המסלול:

הקשר בין מדעי המדינה לבין סוציולוגיה ואנתרופולוגיה הוא רב ומשמעותי. אם במדעי המדינה עיקר העיסוק בשאלות של מדיניות, יחסים בין מדינות וארגון הסדר החברתי, הרי שהדיסציפלינות הסוציולוגית והאנתרופולוגית, העוסקות בחקר החברה והתרבות, משלימות את התמונה במחקרים על ההשלכות של אידיאולוגיות פוליטיות ומהלכי מדיניות על אנשים, על קהילות ועל החיים החברתיים. הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מקנות פרספקטיבות מעמיקות על כוח ויחסי כוח, יחסים בין קבוצות, תנועות מחאה, ריבוד ואי-שוויון, קבוצות זהות, דת ומדינה, ועוד נושאים מגוונים שבכוחם להעשיר את מאגר הכלים של מי שעוסקות ועוסקים בפוליטיקה ובמדיניות.     

ייחודיות המסלול:                                   

התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי הקהילה המדעית ותלמידיה כלי חשוב, ויש שיאמרו חיוני, לניתוח ההקשר החברתי והמסגרות המוסדיות בתוכם פועלת המדינה והארגונים הקשורים אליה. הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מעניקות כלים לניתוח התנאים החברתיים שבתוכם המדינה ונגזרותיה פועלות. זאת ועוד, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מוסיפות מתודות משלימות לאלה הנרכשות בלימודי מדע המדינה, כגון תורת הריאיון הנהוגה בסוציולוגיה האיכותנית או האתנוגרפיה הנוהגת באנתרופולוגיה. התוצאה היא עושר תיאורטי ומתודולוגי המאפשר התמקצעות במיומנויות הנדרשות כיום מנשות ואנשי מדע המדינה ובהם יועצים פוליטיים, מבקרות ממשל, פקידי ממשל ונשות תקשורת.

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  עם תחום מדע המדינה מקנה כלים תאורטיים ומעשיים לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים לעסוק בעבודות הנמצאות על קו התפר בין סוציולוגיה למדע המדינה, ביניהן ייעוץ פוליטי, ביקורת ממשלית, הנחיית קבוצות, ביצוע וניתוח סקרים וכן מחקר. כך, שילוב זה מציע מגוון אפשרויות תעסוקה במערכות חינוך, במשרדי הממשלה, בחברות מסחריות, בעמותות ובארגונים חברתיים שונים, ובתחום התקשורת והפרסום.  

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי
 2. חישוב סיכויי קבלה (כולל עם פסיכומטרי)
 3. תנאי קבלה לבוגרי מוסד תיכון חרדי
 4. תנאי קבלה לבעלי תעודות בגרות מחו"ל

 

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25 שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

שנה

היקף נקודות נדרש

שנה א'                    

קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות                                      

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 10 שעות שנתיות= 20 נקודות זכות

שנה ג'

סמינריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות

קורס חובה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב'- ג'

קורסי בחירה בהיקף של 3 שעות שנתיות= 6 נקודות זכות 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_dv_rshy_mvbnh_mdy_hmdynh_2.pdf

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 –  מבוא לסוציולוגיה

64-103 –  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב הסטודנטיות והסטודנטים במקצוע דו חוגי מובנה 

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה של היעדרות משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לסטודנט/.ית ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, לא תהיה אפשרות לגשת לבחינה המסכמת ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. חשוב להדגיש, שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה השנייה חשוב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינרים הנלמדים בשנה השלישית. שינוי סדר הקורסים עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. האחריות על מילוי דרישות המחלקה לתואר הראשון מצויה בידי הסטודנטיות והסטודנטים. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם מתאמת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר. במידת הצורך ניתן לפנות לסגנית המנהלית לראשת המחלקה.
 4. בהינתן ציון ט.נ. (טרם נקבע) מסיבה כלשהי, על הסטודנט.ית לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל.ת הקורס.
 5. היה והציון בקורס הינו נכשל, זאת לאחר מיצוי כל מועדי הבחינות המאושרים, יש להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס כפי שנקבעו בשנה בו נלמד בשנית.
 6. בקשות להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות חייבות להכיל את הסילבוסים של הקורסים.
 7. יש לעמוד בחובות לימוד  באנגלית בהתאם להנחיות של המחלקה לאנגלית שפה זרה ולרפורמה באנגלית קובץ מצורף וכן בשפה העברית בהתאם להנחיות היחידה להבעה עברית. קישור מצורף