שלחו לחבר

דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה

תיאור המסלול:

מסלול תואר ראשון דו חוגי מובנה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובמדע המדינה מפגיש בין תחומי ידע משלימים. מדע המדינה עוסק לרוב בחקר התנאים הפוליטיים המעצבים את האופן בו פועלת המדינה, וכן בוחן תחומי ריבונות וארגונים פוליטיים אחרים. הסוציולוגיה עוסקת לרוב בחקר התנאים החברתיים המשפיעים על תנאים הפוליטיים הללו. כך למשל, הסוציולוגיה חוקרת את הפעילות של המוסדות המדינתיים כמו הצבא, הביורוקרטיה הממשלתית, ומנתחת את המקורות החברתיים היכולים להסביר הכרעות פוליטיות שלהן השלכה על מדיניות או מציאות מדינתית. תחומים העומדים במרכז המחקר הסוציולוגיה, כמו מגדר, הגירה, דת, שוק העבודה, אזרחות, זהויות, סולידריות חברתית, החברה האזרחית, לאומיות גלובליזציה, מהווים תשתית ידע חיונית מעין כמותה לפיתוח ההתמקצעות התיאורטית והמעשית בחקר הממשל, הפוליטיקה, המדינה והמדיניות. 

ייחודיות המסלול:                                   

התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי חוקרים ותלמידים כלי חשוב ויש ויאמרו חיוני לניתוח ההקשר החברתי והמסגרות בתוכו פועלת המדינה וארגונים ופעולות המתייחסים אליה. הסוציולוגיה מספקת ידע מורחב בתשתיות התיאורטיות הנוגעות לתנאים החברתיים שבתוכם המדינה ונגזרותיה פועלים. היא גם מוסיפה מתודות משלימות למה שנלמד במסגרות מדע המדינה, כגון תורת הריאיון הנהוגה בסוציולוגיה האיכותנית או האתנוגרפיה הנוהגת באנתרופולוגיה. התוצאה היא עושר תיאורטי ומתודולוגי היכול לסייע בהשגת ההתמקצעות והמיומנות הנדרשים מאנשי מדע המדינה ובהם יועצים פוליטיים, מבקרי ממשל, פקידות ממשלית, אנשי תקשורת במגוון תחומי העניין שלהם.

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יחד עם מקצוע מדע המדינה מקנה כלים תאורטיים ומעשיים לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים לעסוק בעבודות הנמצאות על קו התפר בין סוציולוגיה למדע המדינה: ייעוץ פוליטי, ביקורת ממשלית, הנחיית קבוצות, ביצוע וניתוח סקרים וכן מחקר. כך, שילוב זה מציע מגוון אפשרויות תעסוקה במערכות חינוך, במשרדי הממשלה, בחברות מסחריות, בעמותות ובארגונים חברתיים שונים, ובתחום התקשורת והפרסום.  

תנאי הקבלה לתואר הראשון לשנת הלימודים תשפ"ב:

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.
 3. ידיעה טובה באנגלית עד כדי קריאה חופשית בספרות מקצועית (ראו סעיף 9 בהמשך העמוד)
תנאי קבלה לעולים – בעלי תעודת בגרות מחו"ל

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25 שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

שנה היקף נקודות נדרש
שנה א'                     קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות                                      
שנה ב' קורסי חובה בהיקף של 10 שעות שנתיות= 20 נקודות זכות
שנה ג'

סמנריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות

קורס חובה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב'- ג' קורסי בחירה בהיקף של 3 שעות שנתיות= 6 נקודות זכות 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_dv_rshy_mvbnh_mdy_hmdynh_2.pdf

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 – מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב התלמידים במקצוע דו חוגי מובנה

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה שבו תלמיד/ה יעדר/תעדר משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לתלמיד/ה ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, התלמיד/ה לא יוכל/תוכל לגשת לבחינה ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. תלמידי שנה א' במקצוע חד חוגי או במקצוע דו חוגי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראשת המחלקה או בפני אחראית תכנית לימודים לתואר ראשון. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה. רק תלמידים אשר יגיעו לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 4. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם הסגנית המנהלית לראשת המחלקה או מזכירת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ. (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חייב לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינות המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 7. ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:
  1. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.
  2. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.
 8. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם הוא לא פחות מ- 70.
 9. חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה.

תאריך עדכון אחרון : 08/11/2021