עבודות תזה ודיסרטציות

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
2007 תפיסות בית סיפריות, דפוסי מעורבות חברתית ומעורבות באלימות: ניתוח משווה בין בני נוער דתיים לחילוניים MA גברא-סמיה אפרת ד"ר יוסי הראל
2006 "חיות חברתיות": מקומה של חית המחמד בעצמי MA פרידמן איה פרופ' טובה גמליאל
2006 "להיות אישה" בכפר המשכילים" PhD עוז איבשיץ יפעת פרופ' אורנה ששון-לוי, פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
2006 גורמים מעכבים ומקדמים את מידת הזיהוי של מצוקה נפשית בקרב אוכלוסיה המטופלת במדינת ישראל על-ידי רופאים ברפואה ראשונה MA הורניק ציפורה פרופ' יונתן רבינוביץ
2006 דמוי גוף ודפוסי אכילה: ניתוח משווה בין נערות דתיות לחילוניות בישראל MA אורן טל ד"ר יוסי הראל
2006 הבדלי מגדשר בסיפורי חיים של פורשים ופורשות מצה"ל במעבר מקריירה צבאית לאזרחית MA בן- יוסך זהר מירה ד"ר אילן תלמוד
2006 הבניית זהות דתית בעידן המודרני: ראיונות עומק עם נשים יהודיות אורתודוקסיות בישראל על הממשק בין אינטימיות והלכה MA שטרנליב, תמרה ד"ר שמעון קופר
2006 הגורמים המשפיעים על ההחלטה להניק ועל הצלחה וקשיים בהנקה בקרב אימהות חרדיות וחילוניות המניקות את ילדן הראשון MA אשר- הררי אורטל ד"ר דוד רייר
2006 ההבנייה החברתית של האובייקט המדעי במעבדת מחקר PhD נוני וייס אפי פרופ' ניסן רובין, פרופ' חיים חזן
2006 הזיקה בין מרכזיות הומופליות וצפיפות רשת העצה לבין רשת האקספרטיבית בארגון עסקי MA פישר אורית ד"ר אילן תלמוד
2006 הימנעות או קידום: השפעת מוקד הויסות והערכים על המוטיבציה להנהיג ועל סגנונות המנהיגות MA כהן איריס ד"ר רונית קרק
2006 המשמעות הסימלית של היין בתרבות היהודית PhD סילמן נעמי פרופ' ניסן רובין
2006 חרדה ממתמטיקה והשפעתה על השאיפות התעסוקתיות של נערות עולות מחבר העמים וילידות הארץ, בפרספקטיבה של משך השהות בארץ MA טבוריסקי ליובוב פרופ' אורלי בנימין
2006 טקסי מעבר וטקסי הגדרה אישיים בתהליך של חזרה בתשובה מול חזרה בשאלה PhD דורון שלומי פרופ' ניסן רובין
2006 יעילות הטיפול הקבוצתי אצל הורים וילדים עם תסמונת סרבנות קשר MA פרוסט נעמה פרופ' נתנאל לאור, פרופ' אורלי בנימין
2006 מיעול בתוך רוב: הזהות של סטודנטים MA נחום אילנה פרופ' יוסף הודרה
2006 מעורבות נשים בתנועות חברתיות MA לטוכה סנדרה פרופ' אורנה ששון-לוי
2006 ניתוח מקרה: השפעת הרשתות החברתיות על ביצועי עובדים במוקד שרות לקוחות טלפוני בישראל MA לקח קרן ד"ר אילן תלמוד
2006 שיפור שירותים ליולדת – ההערכות המחודשת של בית-החולים בתחום היולדות MA נורבאש גלית ד"ר נירה שלום
2006 תהליך קבלת דרגת סא"ל בצה"ל – מקרה בוחן לבחינת קידום נשים בצה"ל MA קוטיק נורית פרופ' אורנה ששון-לוי
2005 אמביוולנטיות רגשית בקרב זוגות ישראליים המציגים מכוונות לשוויון ביחסים PhD קמין- שאלתיאל שרון פרופ' אורלי בנימין
2005 ביצוע בדיקות גנטיות לפני ובמהלך הריון ראשון: מניעים וחששות אצל נשים ישאליות MA אביטל שירי פרופ' לריסה רמניק
2005 ג'נדר ועמדות פמינסטיות כמסבירים את תפיסת בעל/ת חוש ההומר וכן פרקטיקות והעדפות בהומור MA ליברמן שרון פרופ' אורלי בנימין
2005 גברים פרופסיונלים עם וללא ילדים בין תבניות נושאים מובחנות: שמרנות מול שוויוניות MA שמש אורית פרופ' אורלי בנימין
2005 גורמים פסיכו-חברתיים המנבאים חשיבה והתנהגות אובדנית בקרב תלמידים בני 15 בישראל MA מימרן שירלי ד"ר יוסי הראל