עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2006 מיעול בתוך רוב: הזהות של סטודנטים MA נחום אילנה פרופ' יוסף הודרה
2006 הזיקה בין מרכזיות הומופליות וצפיפות רשת העצה לבין רשת האקספרטיבית בארגון עסקי MA פישר אורית דר' אילן תלמוד
2006 הבדלי מגדשר בסיפורי חיים של פורשים ופורשות מצה"ל במעבר מקריירה צבאית לאזרחית MA בן- יוסך זהר מירה דר' אילן תלמוד
2006 שיפור שירותים ליולדת – ההערכות המחודשת של בית-החולים בתחום היולדות MA נורבאש גלית דר' נירה שלום
2005 טקסי חתונה בחברה ישראלית: מחקר השוואתי של ריטואליזציה ופרפורמטיביות Ph.D פרשיצקי אנה פרופ' אילנה סילבר
2005 עולמן של נשות חסידיות "תולדות אהרון": מעמדן כפרטים וכקבוצה Ph.D זלצברג סימה פרופ' מנחם פרידמן
2005 אמביוולנטיות רגשית בקרב זוגות ישראליים המציגים מכוונות לשוויון ביחסים Ph.D קמין- שאלתיאל שרון פרופ' אורלי בנימין
2005 תופעת עישון נרגילה בקרב מתבגרים בישראל : ניתוח סוציולוגי Ph.D קורן ליאת דר' יוסי הראל
2005 השפעת המצב הסוציו אקונומי וההון החברתי על תחושת הרווחה (Subjective ( Well being של בני נוער – מחקר רב שלבי Ph.D גיא אור דר' יוסי הראל
2005 הרפואה בעידן המידע: מחשוב הרשומה הרפואית במערכת הבריאות הישראלית Ph.D בר לב שירלי
2005 הפרופסיה הרפואית בישראל: בין התנשאות פרופסיונלית לקרבנות כרונית שדה הפעולה הרפואי בישראל על רקע שינויים בסביבה החוקית והמשפטית Ph.D קניון סמדר
2005 תפיסת משמעותם של מילים וביטויים בעברית כאשר הם מנוסחים בלשון זכר או בלשון נקבה MA יוסף ליאור פרופ' אורלי בנימין
2005 דימויים של אינטמיות וזוגיות בקרב קשישי עירוניים בישראל MA שבת שושנה פרופ' חיים חזן
2005 היבטים חברתיים של מערכת הצללים, המקרה של שכונת מצוקה בתל-אביב MA חיימוביץ שירי דר' שמעון קופר
2005 התנהוות זהות חילונית בחברה הישראלית כפי שהיא משתקפת בקרב מצביעי מפלגת שינוי MA גרינוולד יעל פרופ' אפרים תבורי
2005 ביצוע בדיקות גנטיות לפני ובמהלך הריון ראשון: מניעים וחששות אצל נשים ישאליות MA אביטל שירי פרופ' לריסה רמניק
2005 הקשר בין מעורבות בתנועת נוער ופעילות ספורטיבית לבין מדדים של אינטלגנציה MA גוורדיש מיכל דר' יוסי הראל
2005 חוויות של אובדן ושל אבל עקב הפסקת הריון מאוחרת MA גולן אילנה פרופ' לריסה רמניק
2005 חצרות בתי ספר והתאמתן להתפתחות הצרכים החברתיים של ילדים MA בשן נטע פרופ' יונה גינזברג
2005 הקשר שבין סגנון התקשרות, תפיסת צדק והתנהגות אזרחית ארגונית MA סבאג יואב פרופ' אורלי בנימין
2005 גברים פרופסיונלים עם וללא ילדים בין תבניות נושאים מובחנות: שמרנות מול שוויוניות MA שמש אורית פרופ' אורלי בנימין
2005 הבעת הכעס, הדיאלוג הזוגי, וחלוקת עבודת המשפחה בקרב גברים המשתכרים פחות מבני זוגם MA שפיגל גלי פרופ' אורלי בנימין
2005 גורמים פסיכו-חברתיים המנבאים חשיבה והתנהגות אובדנית בקרב תלמידים בני 15 בישראל MA מימרן שירלי דר' יוסי הראל
2005 סיבות פניה לרפואה משלימה: תמונת מצב עכשווית MA פנקס שנער דר' דוד רייר
2005 חווית היולדת החרדית בבית ההבראה "האם והילד" MA מליק שרי דר' דוד רייר