עבודות תזה ודיסרטציות

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
2011 תמיכה חברתית ממקורות שונים כמנגנון המתווך את הקשר בין מאפייני עבודה ורגשות שליליים לבין קונפליקט בין עבודה למשפחה בקרב אימהות עובדות MA חייקין נילי ד"ר שירה עופר
2011 תרומתה של סוציאליזציה מוקדמת לקביעת מעורבותם של אבות בטיפול בילדיהם MA ון-ראלטה אפרת ד"ר רותי גונט
2010 ביטויי כעס בנישואין: תפיסת בני-הזוג את ההבדלים ביניהם בניהול קונפליקטים MA זאור רבקה פרופ' אורלי בנימין
2010 גבריות לבנה בטייסת סימביוזה של אתניות ומגדר בכיוון של טייסים בחיל האויר הישראלי MA גונן שרון פרופ' אורנה ששון-לוי
2010 דרכי ההתמודדות של אנשים עם נכות מולדת ואנשים עם נכות נרכשת וההבדל המגדרי בהתמודדות זו MA ספיר אלי ד"ר דוד רייר
2010 הבדלים בין יחסם של מדענים בכירים ומדענים צעירים בישראל לניסויים שהם עורכים בבעלי חיים במסגרת מחקר ביו-רפואי MA מרי תמר ד"ר דוד רייר
2010 המניעים להתנהגות פרו חברתית בקרב מתנדבים MA בדיחי הדר ד"ר מיכאל כץ
2010 הקשר בין אינטליגנציה רגשית, שייכות פסיכולוגית וקבלת החלטות לבין צמחיה של מיזמים MA וודניצקי אורלי
2010 הקשר בין זהות דתית, מושג העצמי ואושר MA יפעה אשרת
2010 זהות וזוגרות ארוכת טווח בישראל PhD הזה רבקה פרופ' אורלי בנימין
2010 טבק וקביעת מדיניות בישראל: עניין של חיים ומוות MA זרביב ליאן ד"ר דוד רייר
2010 טבק,קביעת מדיניות וחקיקה בישראל:עניין חיים ומוות PhD זרביב ליליאן ד"ר דוד רייר
2010 להפשיט את המבנה המשפחתי מן המגדר: חלוקת תפקידים וזוגיות בקרב משפחות לסביות והטרוסקסואליות רוסו דניאלה ד"ר רותי גונט
2010 מצוקה כלכלית, בעיות בריאות ובידוד חברתי MA פרייס מיכל ד"ר דוד רייר
2010 ניתוח תפיסת יחסי דתיים-חילוניים MA בר- ירחי אסתר
2010 עמדות גברים והשתתפותם בעבודת בית וטיפול בילדים:השוואה בין ערבים נוצרים למוסלמים בישראל שחאדה דאליה ד"ר רותי גונט
2010 שמנות נראית בעולם העבודה בישראל – זהויות נשיות בין בושה לגאוה MA משולם שרית פרופ' אורלי בנימין
2009 "יש פתרון לכל מתיישב" היבטים קהילתיים של שיקום מפוני גוש קטיף PhD בן- יוסף שי פרופ' יונה גינזברג
2009 "עבודת הגבול" בתנועת התשובה בישראל PhD שרעבי אסף פרופ' חיים חזן
2009 אקטיביים דתיים בקרב יהודים חילוניים בישראל: מוטיבציות, הצדקות ומשמעויות MA שחר סיוון ד"ר רותי גונט
2009 הבניית הרווקות: שדות שיח של המשפחה, בחירה וזמן PhD להד כנרת פרופ' חיים חזן, פרופ' אילנה סילבר
2009 היבטים חברתיים של בריאות וחולי בסל שירותי הבריאות בישראל- ניתוח תוכן איכותני בעיתונות הכתובה MA שמלוב ריטה ד"ר דוד רייר
2009 היבטים רגשיים בשירות: הקשר בין יחסי מנהיג מונהג לרגשות המונהגים ואופן ביטויים במפגש השירות עם הלקוח MA אברמסון סיוון ד"ר חנה מדלר
2009 הערכה וביקורת על מעורבות בני זוג בעבודה ובהורות: תפקידן הממתן של אידיאולוגיות מגדר MA כהן חוה ד"ר רותי גונט
2009 הקשר בין בעלות על חיית מחמד ואופי ההתקשרות לחיית מחמד לבין הערכה עצמית ואמפתיה בקרב ילדים MA קורילנדי תומר ד"ר מיכאל כץ