עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2010 זהות וזוגרות ארוכת טווח בישראל Ph.D הזה רבקה פרופ' אורלי בנימין
2009 צבא שקוף, חיילים בצבע הבניית זהויות אתניות בצבא הישראלי Ph.D קחטן דנה פרופ' אורנה ששון-לוי
2009 "יש פתרון לכל מתיישב" היבטים קהילתיים של שיקום מפוני גוש קטיף Ph.D בן- יוסף שי פרופ' יונה גינזברג
2009 מפגשי משפחות תימניות: זהות מסורתית בחברה פוסט מודרנית Ph.D אבהר קרן פרופ' ניסן רובין
2009 "עבודת הגבול" בתנועת התשובה בישראל Ph.D שרעבי אסף פרופ' חיים חזן
2009 הבניית הרווקות: שדות שיח של המשפחה, בחירה וזמן Ph.D להד כנרת
2009 תקווה בפעולה ב"ארץ המובטחת": מחקר השוואתי על מהגרות טראנס-לאומיות מהפיליפינים ומצפון אמריקה Ph.D לש- יעקב דינה
2009 היבטים חברתיים של בריאות וחולי בסל שירותי הבריאות בישראל- ניתוח תוכן איכותני בעיתונות הכתובה MA שמלוב ריטה דר' דוד רייר
2009 מקצועות, גוף ומגדר ביחסים בין העוסקים ברפואה משלימה ואלטרנטיבית ובין העוסקים ברפואה קונבנציונאלית MA פבסנר מאיה דר' מיכאל כץ
2009 השפעתו של ההון החברתי על שימור תרבות של יזמות פנים ארגונית בחברות יזמיות לאחר שלב המיסוד MA בן-זקן טלי דר' רונית יצחקי
2009 ייצוג חווית החולי של חולי סרטן הריאות בקבוצות תמיכה באינטרנט לחולי סרטן ריאות MA דיזנדרוק ויויאן דר' דוד רייר
2009 אקטיביים דתיים בקרב יהודים חילוניים בישראל: מוטיבציות, הצדקות ומשמעויות MA שחר סיוון דר' רותי גונט
2009 ייצוג העצמי והאחר בהקשר לקונפליקט בין דתיים וחילוניים בישראל: נתוח מסגורי של תעלומת הבחירות לכנסת 1996-2006 MA כהן מיכל פרופ' אפרים תבורי
2009 הערכה וביקורת על מעורבות בני זוג בעבודה ובהורות: תפקידן הממתן של אידיאולוגיות מגדר MA כהן חוה דר' רותי גונט
2009 יחסי התקשרות בין אחאים בריאים לאחאים עם פיגור שיכלי MA לוי אורית דר' מיכאל כץ
2009 קבלת החלטות במצבי אי ודאות: הקשר שבין הסלמת מחויבות, התקשרות לחפצים והתנגדות לשינוי MA פאני מיטל דר' מיכאל כץ
2009 סיפורי חיים – ברור אתרו-סופי MA שני-טננבאום עמרי דר' שמעון קופר
2009 זהותם של זקנים במפגש הטכנולוגי הבין-דורי: בין השתתפות לצפיה MA בארשבסקי דנה פרופ' טובה גמליאל
2009 הקשר בין בעלות על חיית מחמד ואופי ההתקשרות לחיית מחמד לבין הערכה עצמית ואמפתיה בקרב ילדים MA קורילנדי תומר דר' מיכאל כץ
2009 מרכיבי הזהות הארגונית, שביעות רצון במקום העבודה וכוונת עזיבה MA לני- שלום מיכל דר' שאול פוקס
2009 תפיסת רשתות חברתיות ככלי למציאת עבודה MA כפיר-גלאדיס אדוה דר' אילן תלמוד
2009 היבטים רגשיים בשירות: הקשר בין יחסי מנהיג מונהג לרגשות המונהגים ואופן ביטויים במפגש השירות עם הלקוח MA אברמסון סיוון דר' חנה מדלר
2008 סיוע הומניטרי בינלאומי ישראלי: שדה פעילות אזרחית בהתהוות Ph.D הבר כרמית פרופ' אילנה סילבר
2008 התמקמויות זהותיות – כעס ובושה כמבארים התנהגויות מיניות וזוגיות של מתבגרים Ph.D שטיין נלי פרופ' אורלי בנימין
2008 נקודת המפגש בין מסורת ומודרנה : מחקר ביחס בין טהרת המשפחה וזהות בקרב נשים וגברים בקהילה הדתית לאומית Ph.D מרמון- גרומט נעמי פרופ' אפרים תבורי