הקשר בין גורמים תורמים וגורמים מעכבים לבין שאיפותיהן של נשים עובדות לכהן בתפקיד ניהולי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: