הקשר בין גורמים תורמים וגורמים מעכבים לבין שאיפותיהן של נשים עובדות לכהן בתפקיד ניהולי

שלחו לחבר