פרופ' גלית אילון

פרופ'
יושבת ראש הוועדה המחלקתית לתואר שלישי
פרופ' גלית אילון
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

ביוגרפיה

 

פרופ' גלית אילון היא סוציולוגית כלכלית וארגונית. מחקריה, המתבססים על עבודות שדה אתנוגרפיות לצד ניתוחי טקסטים, מתמקדים בחקר תרבות ושיח בארגונים ובשווקים פיננסים. בין השאר, היא חקרה את ההבנייה של זהות לאומית בתוך הקשרי עבודה גלובאליים, וכן ערכה ניתוחים ביקורתיים של תיאוריות ארגוניות העוסקות בניהול בין-תרבותי. כמו כן, היא חקרה את הייצוגים של שערוריות פיננסיות בתקשורת הכלכלית. בשנים האחרונות פרופ' אילון חוקרת את התרבות הפיננסית הפופולרית בארץ ובעולם.

 

מחקר

תחומי מחקר: 
  • תרבות ארגונית
  • תרבות פיננסית
  • סוציולוגיה כלכלית
  • שיטות מחקר איכותיות
  • אספקטים ארגוניים של גלובליזציה

קורות חיים