ראשת המגמה ליעוץ ארגוני

פרופ' גלית אילון

טלפון
פקס
03-7384037
דוא"ל
Galit.Ailon@biu.ac.il
משרד
405
שעות קבלה
בתאום מראש בדואר אלקטרוני
  ביוגרפיה
   

  גלית אילון היא סוציולוגית כלכלית וארגונית. מחקריה מתמקדים בחקר תרבות ושיח בארגונים ובשווקים פיננסים. בין השאר, היא חקרה את ההבנייה של זהות לאומית בתוך הקשרי עבודה גלובאליים, וכן ערכה ניתוחים ביקורתיים של תיאוריות ארגוניות העוסקות בניהול בין-תרבותי. כמו כן, היא חקרה את הייצוגים של שערוריות פיננסיות בתקשורת הכלכלית ואת השתרשותה של התרבות הפיננסית הפופולרית בארץ ובעולם. בתקופה האחרונה עוסקת פרופ' אילון בחקר מאפייניה והשלכותיה של האינטרקציה הכלכלית בחברת השוק. 

   
  תחומי מחקר
  • תרבות ארגונית
  • תרבות פיננסית
  • סוציולוגיה כלכלית
  • שיטות מחקר איכותניות
  • אספקטים ארגוניים של גלובליזציה
  קורות חיים
  פרסומים
   
   

  תאריך עדכון אחרון : 05/07/2024