שאלת האמות ביחסי נתינה: המקרה של תמיכה פילנתרופית בארגוני שינוי חברתי בישראל

שלחו לחבר