שאלת האמות ביחסי נתינה: המקרה של תמיכה פילנתרופית בארגוני שינוי חברתי בישראל

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: