פרופ' אילנה סילבר

English שלחו לחבר
טלפון
פקס
7384037 03
דוא"ל
ifsilber@biu.ac.il
משרד
403
שעות קבלה
בתאום מראש בדואר אלקטרוני
ביוגרפיה

פרופ' סילבר עוסקת בעיקר בתאוריה סוציולוגית ובסוציולוגיה של הנתינה הפילנתרופיה (נדבנות), כאשר היא ניגשת לתחומים אלה מתוך גישה פרשנתית תרבותית ועיניין בניתוח היסטורי השוואתי.

מחקריה כעת מתמקדים בפילנתרופיה (נדבנות) של עיליתות בישראל ובעולם, ובחקר דפוסים שונים ומשתנים של צדקה  ופילנתרופיה בהקשרים חברתיים שונים בעבר ובהווה.

לפרופ' סילבר תואר ראשון בסוציולוגיה ופסיכולוגיה ותואר שני ושלישי בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית. ביקרה כעמית אורח באוניברסיטאות הרווארד, פרינסטון וייל; הינה עמית פקולטה של המרכז לסוציולוגיה תרבותית בייל , עמית מחקר במרכז לנדיבות גלובאלית ושותפה לתנועה האנטי תועלתנית במדעי החברה.

עבודותיה מכוונות לקידום המפגש והדו שיח בין תחומים שונים של מדעי האדם (ובעיקר בין היסטוריה,סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, וחקר הדתות), ובין גישות תאורטיות שונות באופן כללי ובנוגע לתאוריות של נתינה בפרט. זרמים תאורטיים שהיא כתבה עליהם ומפגישה ברוח זו כוללים: התאוריה של הפרקטיקה של בורדיה, הסוציולוגיה הפרגמטית של הביקורת של בולטנסקי וטוונו, הסוציולוגיה השואתית של הערכה של למונט, הסוציולוגיה התרבותית של אלכסנדר, הסוציולוגיה ההשואתית של ציויליזציות של אייזנשטדט, הסוציולוגיה השואתי ההיסטורית של וובר, תאורית המתנה של מוס, ופרדיגמת המתנה של קייה.

היא גם עסקה וממשיכה לעסוק במחקר אמפירי בנוגע לנדבנות של עליתות בישראל, בחקר המגזר השלישי בישראל והינחתה מספר עבודות דוקטוראט שבחנו הבטים שונים של שדה הפילנתרופיה בישראל.

 

תחומי מחקר
  • תאוריה סוציולוגית
  • סוציולוגיה של יחסי נתינה
  • סוציולוגיה של הפילנתרופיה ואירגונים ללא כוונת רווח
  • סוציולוגיה של הדת ושל  התרבות
  • סוציולוגיההיסטורית  השוואתית
קורות חיים
פרסומים

:Selected Publications

Silber, I. F. Forthcoming "The Gift as 'Deep Play': A "Note" on Performance and Paradox in the Theatrics of Public Giving," in I. Hentschel ed. Theater as Exchange and Gift: Theoretical Prospects. Berlin: Transcript Verlag, 2018

Silber, I.F. 2018 "Ponts dialogiques et alliances anti-utilitaristes," ("Dialogical Bridges and Anti-Utilitarian Alliances) in A. Caillé, P. Chanial, S. Dufoix and F. Vandenberghe eds. Des sciences sociales à la science sociale globalisée: Fondements anti-utilitaristes. Paris: Aube.

Silber, I. F. 2016 "The Cultural Worth of Economies of Worth: French Pragmatic Sociology from a Cultural Sociological Perspective," in D. Inglis and A. Amila (ed.) The Sage Handbook of Cultural Sociology. London: Sage.

Silber, I. F. 2014 “Boltanski and the Gift: Beyond Love, Beyond Suspicion...?” in Simon Susen and Bryan Turner ed. The Spirit of Luc Boltanski: Essays in the "Pragmatic Sociology of Critique." London, New York: Anthem Press.

Silber, I. F. 2012 “The Angry Gift: A Neglected Facet of Philanthropy," Current Sociology 60, 3: 317-334. Republished in abridged, version in  B. Breeze and M. Moody eds. The Philanthropy Reader. London: Routledge, 2017.

Silber, I.F. 2011 "Deciphering Transcendence and the Open Code of Modernity: S.N. Eisenstadt's Comparative Hermeneutics of Civilizations,” Journal of Classical Sociology 3: 269-280.

Silber, I.F. 2010 “Mauss, Weber et les trajectoires historiques du don,” Revue du M.A.U.S.S. 36: 539-561.

Silber, I.F. 2009 "Bourdieu’s Gift to Gift Theory: An Unacknowledged Trajectory," Sociological Theory 27, 2: 173-190.