עבודתם הרגשית של סוהרים בבתי-הסוהר: החוויה של כוח ושליטה במוסד כוללני

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: