עבודתם הרגשית של סוהרים בבתי-הסוהר: החוויה של כוח ושליטה במוסד כוללני

שלחו לחבר