משמעויות הפריפריה בעולמן התעסוקתי של נשים צעירות,בנות הדור השני, המהגרות למרכז

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: