עבודות תזה ודיסרטציות

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
2009 השפעתו של ההון החברתי על שימור תרבות של יזמות פנים ארגונית בחברות יזמיות לאחר שלב המיסוד MA בן-זקן טלי
2009 זהותם של זקנים במפגש הטכנולוגי הבין-דורי: בין השתתפות לצפיה MA בארשבסקי דנה פרופ' טובה גמליאל
2009 יחסי התקשרות בין אחאים בריאים לאחאים עם פיגור שיכלי MA לוי אורית ד"ר מיכאל כץ
2009 ייצוג העצמי והאחר בהקשר לקונפליקט בין דתיים וחילוניים בישראל: נתוח מסגורי של תעלומת הבחירות לכנסת 1996-2006 MA כהן מיכל
2009 ייצוג חווית החולי של חולי סרטן הריאות בקבוצות תמיכה באינטרנט לחולי סרטן ריאות MA דיזנדרוק ויויאן ד"ר דוד רייר
2009 מפגשי משפחות תימניות: זהות מסורתית בחברה פוסט מודרנית PhD אבהר קרן פרופ' ניסן רובין
2009 מקצועות, גוף ומגדר ביחסים בין העוסקים ברפואה משלימה ואלטרנטיבית ובין העוסקים ברפואה קונבנציונאלית MA פבסנר מאיה ד"ר מיכאל כץ
2009 מרכיבי הזהות הארגונית, שביעות רצון במקום העבודה וכוונת עזיבה MA לני- שלום מיכל ד"ר שאול פוקס
2009 סיפורי חיים – ברור אתרו-סופי MA שני-טננבאום עמרי ד"ר שמעון קופר
2009 צבא שקוף, חיילים בצבע הבניית זהויות אתניות בצבא הישראלי PhD קחטן דנה פרופ' אורנה ששון-לוי
2009 קבלת החלטות במצבי אי ודאות: הקשר שבין הסלמת מחויבות, התקשרות לחפצים והתנגדות לשינוי MA פאני מיטל ד"ר מיכאל כץ
2009 תפיסת רשתות חברתיות ככלי למציאת עבודה MA כפיר-גלאדיס אדוה ד"ר אילן תלמוד
2009 תקווה בפעולה ב"ארץ המובטחת": מחקר השוואתי על מהגרות טראנס-לאומיות מהפיליפינים ומצפון אמריקה PhD לש- יעקב דינה פרופ' חיים חזן, פרופ' אילנה סילבר
2008 "שעות מרשימות" המקורות להישארות שעות נוספות: צורך ממשי, פיקוח חברתי וציפיות MA ביצ'צי רן ד"ר מיכאל כץ
2008 "תולדות אהרון" אתנוגרפיה וטקסט MA גוזמן שלמה ד"ר שמעון קופר
2008 ביטוייהן של זהויות אימהיות ותפיסת התפקיד האימהי בקרב נערות מתבגרות MA ארליכמן נורית פרופ' אורלי בנימין
2008 דומה אבל שונה: ביטוייה המגוונים של ההתקשרות למקום המגורים PhD הורוביץ הדס פרופ' יונה גינזברג
2008 האל שאכזיב? – יום הולדת שישים לילידי תקופת תש"ח MA קנדלשטיין מנחם ד"ר שמעון קופר
2008 השוואת הורים דתיים לחילונים בעמדות תפקידי מגדר, חלוקת תפקידים במשפחה ותחושות קונפליקט עבודה-משפחה MA פלצ'וק דניאלה ד"ר שירה עופר
2008 השפעת אידיאולוגית המגדר של האם תפיסותיה לגבי תפקוד האם ושביעות רצונה מהנישואים על נטייתה לשמירת סף האימהות MA ריגר שושני חן ד"ר רותי גונט
2008 השפעת האינטרנט על מידת החברתיות של בני נוער בישראל MA בלקר אושרת ד"ר אילן תלמוד
2008 התמקמויות זהותיות – כעס ובושה כמבארים התנהגויות מיניות וזוגיות של מתבגרים PhD שטיין נלי פרופ' אורלי בנימין
2008 חלוקת עבודת הבית: בחינת המודלים בתיאורטיים מחוץ להקשר המשפחתי MA בוקניק שלום ד"ר רותי גונט
2008 לרפא את פצע ההגירה: לשאלת מסעות הריפוי של יוצאי אתיופיה בישראל MA פארתי רועי פרופ' ניסים ליאון
2008 מה משפיע על קצב צמיחתן של חברות יזמיות? הקשר בין אינטליגנציה ריגשית, הון חברתי וסגנון מנהיגות MA רוטשטיין מירלי