דו חוגי מובנה עם כלכלה

להרשמה

תיאור המסלול:

המסלול הדו חוגי המובנה של "סוציולוגיה ואנתרופולוגיה" ו- "כלכלה" הוא מסלול חדש (יפתח לראשונה בתשפ"ד). במידה רבה, ההיגיון שבחיבור בין כלכלה לבין סוציולוגיה ואנתרופולוגיה נעוץ דווקא בשונות ביניהן: תחומי הדעת הללו עוסקים לעיתים באותן התופעות – לדוגמה, בארגונים עסקיים ובמוסדות ציבוריים, במדיניות כלכלית, ביחסי עבודה, בתרבות הצריכה, ביחסים עסקיים ובעולם הכסף – אבל הם עושים זאת מנקודות מוצא ופרספקטיבות ניתוח שונות לחלוטין. ההבדלים בין תחומי הדעת הללו עשויים להרחיב משמעותית את ארגז הכלים האנליטיים והפרקטיים של התלמידות והתלמידים, להכשיר אותם לגמישות וליצירתיות מחשבתית, ולהעניק להם יכולת ניתוח רב-מימדית של תופעות חברתיות וכלכליות מורכבות. 

 ייחודיות המסלול:          

השילוב בין הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה לבין הכלכלה הוא מתבקש בעידן שבו קשרי הגומלין בין כלכלה לחברה הופכים סבוכים יותר ויותר. אחד הביטויים לקשרי הגומלין הסבוכים הללו הוא התפתחותם של תחומי עשייה המשלבים צורות חשיבה כלכליות וחברתיות שעד לא מזמן נחשבו לסותרות ("יזמות חברתית", "אחריות חברתית של תאגידים", "השקעה אחראית" ועוד). ביטוי נוסף הוא המודעות הציבורית הגוברת הן למחירן החברתי של אסטרגיות כלכליות שונות, והן לחשיבותן של חשיבה ורגישות חברתית בעיצוב מדיניות כלכלית, בניהול ארגונים כלכליים, ובעיצוב פרקטיקות חיים כלכליות. המסלול הדו-חוגי המובנה יעניק לתלמידות ולתלמידים כלי ניתוח וחשיבה כלכליים, חברתיים ותרבותיים, שיעשירו את סל הכלים שלהם ויאפשרו להם להעמיק  את יכולות הניתוח שלהם בתחומים הנלמדים. 

אפשרויות תעסוקה:

השילוב הזה עשוי להתאים במיוחד לתלמידות ולתלמידים המתעדים לעבוד בתפקידים הקשורים לעיצוב של מדיניות כלכלית, ניהול ואסטרטגיה, יעוץ ארגוני, יזמות עסקית-חברתית, השקעות אחראיות ו- ESG, עשייה חברתית (לדוגמה, במסגרת עמותות או ארגונים לשינוי חברתי), ועוד.  

 

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי
 2. חישוב סיכויי קבלה (כולל עם פסיכומטרי)
 3. תנאי קבלה לבוגרי מוסד תיכון חרדי
 4. תנאי קבלה לבעלי תעודות בגרות מחו"ל

 

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה-  25  שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא 

שנה

היקף נקודות נדרש

שנה א'

קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות 

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות 

שנה ג'

סמינריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

קורסי חובה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב'-ג'

קורסי בחירה בהיקף של 7 שעות שנתיות= 14 נקודות זכות 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא: חובות לימוד לפי שנים

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו חוגי מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

 64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 –  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב הסטודנטיות והסטודנטים במקצוע דו חוגי מובנה 

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה של היעדרות משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לסטודנט/.ית ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, לא תהיה אפשרות לגשת לבחינה המסכמת ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. חשוב להדגיש, שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה השנייה חשוב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינרים הנלמדים בשנה השלישית. שינוי סדר הקורסים עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. האחריות על מילוי דרישות המחלקה לתואר הראשון מצויה בידי הסטודנטיות והסטודנטים. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם מתאמת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר. במידת הצורך ניתן לפנות לסגנית המנהלית לראשת המחלקה.
 4. בהינתן ציון ט.נ. (טרם נקבע) מסיבה כלשהי, על הסטודנט.ית לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל.ת הקורס.
 5. היה והציון בקורס הינו נכשל, זאת לאחר מיצוי כל מועדי הבחינות המאושרים, יש להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס כפי שנקבעו בשנה בו נלמד בשנית.
 6. בקשות להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות חייבות להכיל את הסילבוסים של הקורסים.
 7. יש לעמוד בחובות לימוד  באנגלית בהתאם להנחיות של המחלקה לאנגלית שפה זרה ולרפורמה באנגלית קובץ מצורף וכן בשפה העברית בהתאם להנחיות היחידה להבעה עברית. קישור מצורף