דו חוגי מובנה עם התוכנית ללימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט

להרשמה

תיאור המסלול:

המסלול הדו חוגי המובנה של התוכנית ב"סוציולוגיה ואנתרופולוגיה" והתוכנית "לימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט" הוא מסלול חדש (יפתח לראשונה בתשפ"ד). המסלול מוצע על רקע התפתחותם המואצת של התרבות הדיגיטלית ושל  תחומי חשיבה ועשייה הקשורים למדיה החברתית. התפתחויות אלה מצביעות על צורך גובר במסלול שיקנה לתלמידות ולתלמידים כישורים ומיומנויות טכנולוגיות לצד מיומנויות חשיבה וניתוח חברתיות ותרבותיות.  

 ייחודיות המסלול:          

אנשי מקצוע המתעדים לעסוק במרחב הדיגיטלי, ובכלל זה במדיה החברתית, נזקקים לא רק למיומנויות טכנולוגיות אלא גם להבנה מעמיקה של ההשפעות החברתיות והתרבותיות של טכנולוגיות האינטרנט והעולמות הדיגטליים שהם פועלים בתוכם. הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה - תחומי ידע העוסקים בחקר החברה והתרבות - מקנות כלים כאלה. הן מעניקות פרספקטיבה חברתית מעמיקה ויכולות של חשיבה ביקורתית שבכוחן להעמיק את מרחב החשיבה, היזמות החברתית, והרגישות האתית של אלה העוסקים בתחומי טכנולוגיות האינטרנט. כך, התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי הקהילה המדעית ותלמידיה כלי חשוב לניתוח ההקשר החברתי - כולל ההקשר החברתי הדיגיטלי - והמסגרות בתוכן פועלים יחידים וקבוצות בהקשרים שונים.  

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יחד עם התוכנית ללימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט מקנה כלים תאורטיים ומעשיים לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים לפתח קריירות בתחומים אלה. כמו כן, השילוב עשוי לתרום לאלה המבקשים לעסוק בתחומים הקשורים למדיה החברתית, חוויית משתמש, ניהול מוצר, ניהול תוכן, וכד'.  

 

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי
 2. חישוב סיכויי קבלה (כולל עם פסיכומטרי)
 3. תנאי קבלה לבוגרי מוסד תיכון חרדי
 4. תנאי קבלה לבעלי תעודות בגרות מחו"ל

 

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה-  25  שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא 

שנה

היקף נקודות נדרש

שנה א'

קורסי חובה בהיקף של 7 שעות שנתיות= 14 נקודות זכות 

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות 

שנה ג'

סמינריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות 

שנים ב'-ג'

קורסי בחירה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא: חובות לימוד לפי שנים

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו חוגי מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

 64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 –  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב הסטודנטיות והסטודנטים במקצוע דו חוגי מובנה 

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה של היעדרות משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לסטודנט/.ית ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, לא תהיה אפשרות לגשת לבחינה המסכמת ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. חשוב להדגיש, שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה השנייה חשוב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינרים הנלמדים בשנה השלישית. שינוי סדר הקורסים עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. האחריות על מילוי דרישות המחלקה לתואר הראשון מצויה בידי הסטודנטיות והסטודנטים. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם מתאמת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר. במידת הצורך ניתן לפנות לסגנית המנהלית לראשת המחלקה.
 4. בהינתן ציון ט.נ. (טרם נקבע) מסיבה כלשהי, על הסטודנט.ית לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל.ת הקורס.
 5. היה והציון בקורס הינו נכשל, זאת לאחר מיצוי כל מועדי הבחינות המאושרים, יש להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס כפי שנקבעו בשנה בו נלמד בשנית.
 6. בקשות להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות חייבות להכיל את הסילבוסים של הקורסים.
 7. יש לעמוד בחובות לימוד  באנגלית בהתאם להנחיות של המחלקה לאנגלית שפה זרה ולרפורמה באנגלית קובץ מצורף וכן בשפה העברית בהתאם להנחיות היחידה להבעה עברית. קישור מצורף

   

   לקבלת מידע נוסף:

  Phone number 03-5318376
  Email Icon

  socio.dept@biu.ac.il