שלחו לחבר

דו חוגי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו

תיאור המסלול:

לימודי יהדות זמננו אינם קופאים על שמריהם. הם מתפתחים בעשורים האחרונים בצורה מואצת לנוכח הידע המצטבר והמורכבות הגדלה והולכת של החיים היהודיים בעולם המודרני והפוסט-מודרני הסובב אותנו. הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה תופסות מקום מוביל בחזית המחקר ביהדות זמננו בניסיון לספק מסגרות פרשניות עדכניות וכלי מחקר מתקדמים החיוניים לתחומי החקירה המתפתחים. במסגרת מסלול הלימודים בתואר ראשון דו-חוגי מובנה של יהדות זמננו עם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה תלמד אותנו הסוציולוגיה על מושג הזהות, על מה מגדיר קהילה ועל מהי פזורה; מה הם הגורמים להגירה ומה מבחין הגירת יהודים מהגירות של קבוצות לאומיות/דתיות אחרות; מה מקומה של החלוקה המגדרית בעיצוב מערכת החיים היהודית המודרנית; כיצד הבחנות אתניות משמשות כמחצבות לסמלים ולבנייה של מרחקים חברתיים בין יהודים ובין יהודים ללא-יהודים. עוד נלמד על כיצד שינה האינטרנט את מרחב החיים החברתי הכללי והיהודי; האם העולם היהודי הולך ומתכווץ מבחינה דמוגרפית ואולי ההפך; מה מקומו של החילון בחידושה של המסורת; מה מקומו של הקיבוץ המשתנה בחידוש החיים היהודיים; וכיצד הפילנתרופיה מייצרת מוסדות רווחה וזהות. לימודי האנתרופולוגיה יחשפו אותנו אל סודות עולם הסמלים והטקס היהודי, אל הדרך בה מנהגים ומסורות מעצבים את העדפותינו התרבותיות והחברתיות. ולבסוף, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה יסייעו בידינו לחשוף ולהבין את  פשר הגיוון ההולך  וגובר בחיים היהודיים בישראל ובעולם היהודי בתפוצות. 

ייחודיות המסלול:

התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי חוקרים ותלמידים כלי חשוב לפרשנות החיים היהודיים והמסגרות המוסדיות בני זמננו. בתוך עולם יהודי מורכב, מתגוון ומשתנה, יש דרישה הולכת וגוברת למיומנות בשיטות מחקר כמותיות (סטטיסטיות), איכותניות (הראיון והתצפית), ודיגיטליות (דגימות מהמרחב הוירטואלי), לחקר החיים היהודיים. רכישת בקיאות ומיומנות בהן חיונית הן לניסוחן של שאלות חדשות והן להעשרת המענה לשאלות ישנות.

בתוך עולם יהודי הרגיש לשונות ולתנועה בין קהילות ותרבויות למומחיות הנרכשת בסוציולוגיה והאנתרופולוגיה יש גם משמעות יישומית ומעשית בתחומי החינוך, התרבות והעשייה החברתית. 

 אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה (תחום חקר התרבות) יחד עם מקצוע יהדות זמננו מקנה כלים מעשיים לסטודנט בבואו להשתלב במגוון אפשרויות תעסוקה כמו במערכות חינוך, עמותות וארגונים העוסקים בזהות יהודית, בתחום התקשורת, הפרסום והייצוג של העולם היהודי בן זמננו וכן ביעוץ פוליטי ובליווי תרבותי של מערכות עסקיות.

תנאי הקבלה לתואר הראשון לשנת הלימודים תשפ"ב:

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.
 3. ידיעה טובה באנגלית עד כדי קריאה חופשית בספרות מקצועית (ראו סעיף 9 בהמשך העמוד)
תנאי קבלה לעולים – בעלי תעודת בגרות מחו"ל

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25 שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

שנה מספר נקודות נדרש
שנה א'                      קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות                                   
שנה ב' קורסי חובה בהיקף של 10 שעות שנתיות= 20 נקודות זכות
שנה ג'

סמנריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

קורס חובה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב'-ג' קורסי בחירה בהיקף 3 שעות שנתיות= 6 נקודות זכות 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/ydyvn_2020_khyshvb_nz_dv_rshy_mvbnh_tvldvt_yshrl_vyhdvt_bt_zmnnv_1.pd

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו חוגי מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 – מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב התלמידים במקצוע דו חוגי מובנה

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה שבו תלמיד/ה יעדר/תעדר משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לתלמיד/ה ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, התלמיד/ה לא יוכל/תוכל לגשת לבחינה ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. תלמידי שנה א' במקצוע חד חוגי או במקצוע דו חוגי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראשת המחלקה או בפני אחראית תכנית לימודים לתואר ראשון. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה. רק תלמידים אשר יגיעו לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 4. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם הסגנית המנהלית לראשת המחלקה או מזכירת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ. (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חייב לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינות המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 7. ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:
  1. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.
  2. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.
 8. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם הוא לא פחות מ- 70.
 9. חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה.

תאריך עדכון אחרון : 08/11/2021