דו חוגי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו

להרשמה

תיאור המסלול:

לימודי יהדות זמננו אינם קופאים על שמריהם. הם מתפתחים בעשורים האחרונים בצורה מואצת לנוכח הידע המצטבר והמורכבות הגדלה והולכת של החיים היהודיים בעולם המודרני והפוסט-מודרני הסובב אותנו. הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה תופסות מקום מוביל בחזית המחקר ביהדות זמננו בניסיון לספק מסגרות פרשניות עדכניות וכלי מחקר מתקדמים החיוניים לתחומי החקירה המתפתחים. במסגרת מסלול זה ילמדו אותנו הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה על מושג הזהות, על מה מגדיר קהילה ועל מהי פזורה; מהם הגורמים להגירה ומה מבחין הגירת יהודים מהגירות של קבוצות לאומיות/דתיות אחרות; מה מקומה של החלוקה המגדרית בעיצוב מערכת החיים היהודית המודרנית; כיצד הבחנות אתניות משמשות כמחצבות לסמלים ולבנייה של מרחקים חברתיים בין יהודים ובין יהודים ללא-יהודים. עוד נלמד על כיצד שינה האינטרנט את מרחב החיים החברתי הכללי והיהודי; האם העולם היהודי הולך ומתכווץ מבחינה דמוגרפית ואולי ההפך; מה מקומו של החילון בחידושה של המסורת; מה מקומו של הקיבוץ המשתנה בחידוש החיים היהודיים; וכיצד הפילנתרופיה מייצרת מוסדות רווחה וזהות. לימודי האנתרופולוגיה יחשפו אותנו אל סודות עולם הסמלים והטקס היהודי, אל הדרך בה מנהגים ומסורות מעצבים את העדפותינו התרבותיות והחברתיות. זאת ועוד, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה יסייעו בידינו לחשוף ולהבין את  פשר הגיוון ההולך וגובר בחיים היהודיים בישראל ובעולם היהודי בתפוצות. 

ייחודיות המסלול:

התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי הקהילה המדעית ותלמידיה כלי חשוב לפרשנות החיים היהודיים והמסגרות המוסדיות בני זמננו. בתוך עולם יהודי מורכב, מתגוון ומשתנה, יש דרישה הולכת וגוברת למיומנות בשיטות מחקר כמותיות (סטטיסטיות), איכותניות (הראיון והתצפית), ודיגיטליות (דגימות מהמרחב הוירטואלי), לחקר החיים היהודיים. רכישת בקיאות ומיומנות בהן חיונית הן לניסוחן של שאלות חדשות והן להעשרת המענה לשאלות ישנות.

בתוך עולם יהודי הרגיש לשונות ולתנועה בין קהילות ותרבויות, למומחיות הנרכשת בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה יש גם משמעות יישומית ומעשית בתחומי החינוך, התרבות והעשייה החברתית. 

 אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יחד עם מקצוע יהדות זמננו מקנה כלים מעשיים להשתלבות במגוון אפשרויות תעסוקה כמו במערכות חינוך, עמותות וארגונים העוסקים בזהות יהודית, בתחום התקשורת, הפרסום והייצוג של העולם היהודי בן זמננו וכן ביעוץ פוליטי ובליווי תרבותי של מערכות עסקיות.

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי
 2. חישוב סיכויי קבלה (כולל עם פסיכומטרי)
 3. תנאי קבלה לבוגרי מוסד תיכון חרדי
 4. תנאי קבלה לבעלי תעודות בגרות מחו"ל

 

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25 שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

שנה

מספר נקודות נדרש

שנה א'                     

קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות                                   

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 10 שעות שנתיות= 20 נקודות זכות

שנה ג'

סמינריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

קורס חובה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב'-ג'

קורסי בחירה בהיקף 3 שעות שנתיות= 6 נקודות זכות 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/ydyvn_2020_khyshvb_nz_dv_rshy_mvbnh_tvldvt_yshrl_vyhdvt_bt_zmnnv_1.pd

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו חוגי מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 – מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב הסטודנטיות והסטודנטים במקצוע דו חוגי מובנה 

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה של היעדרות משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לסטודנט/.ית ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, לא תהיה אפשרות לגשת לבחינה המסכמת ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. חשוב להדגיש, שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה השנייה חשוב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינרים הנלמדים בשנה השלישית. שינוי סדר הקורסים עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. האחריות על מילוי דרישות המחלקה לתואר הראשון מצויה בידי הסטודנטיות והסטודנטים. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם מתאמת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר. במידת הצורך ניתן לפנות לסגנית המנהלית לראשת המחלקה.
 4. בהינתן ציון ט.נ. (טרם נקבע) מסיבה כלשהי, על הסטודנט.ית לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל.ת הקורס.
 5. היה והציון בקורס הינו נכשל, זאת לאחר מיצוי כל מועדי הבחינות המאושרים, יש להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס כפי שנקבעו בשנה בו נלמד בשנית.
 6. בקשות להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות חייבות להכיל את הסילבוסים של הקורסים.
 7. יש לעמוד בחובות לימוד  באנגלית בהתאם להנחיות של המחלקה לאנגלית שפה זרה ולרפורמה באנגלית קובץ מצורף וכן בשפה העברית בהתאם להנחיות היחידה להבעה עברית. קישור מצורף