קונפליקט תפקידי ודילמות מוסריות בקרב רופאים ואחיות העוסקים בתרומת והשתלת איברים בישראל

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
מנחה: