"כאילו יש לנו עין בתוך האוטו ואנחנו יודעים מי נמצא שם"- תפיסות ופרקטיקות של פרטיות בקשר למערכת ניטור נהיגה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
מנחה: