תפיסות וחוויות של אושר ועבודה בקרב העוסקים/ות במקצועות כלכליים ובמספרים טיפוליים.

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
מנחה: