כלכלות פוליטיות של תקנת שכר מינימום מופחת לאנשים עם מוגבלויות: מחקר השוואתי בינלאומי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: