זהויות מגדריות של לוחמות אשר שרתו בגדוד קרקל, עשרים שנה לאחר הקמתו