ראש המגמה לסוציולוגיה ארגונית

פרופ' דני קפלן

  ביוגרפיה

  פרופ' דני קפלן מרצה במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה וראש המגמה ללימודי גבריות בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. כמו-כן מנהל שותף במרכז בר-אילן לסוציולוגיה תרבותית. קפלן עוסק בחקר רגשות בדגש על הפוליטיקה של חברות ולאומיות. בשנים האחרונות הוא חוקר כיצד מנגנוני חברותיות של הדרה והכללה פועלים במועדונים ומוסדות חברתיים ובאמצעי התקשורת ומבססים סולידריות אזרחית-לאומית. ספר תיאורטי ואמפירי בנושא יצא בשנת 2018 בהוצאתPalgrave Macmillan, וכותרתו:

  The Nation and the Promise of Friendship: Building Solidarity through Sociability  

  בנוסף קפלן חוקר אידיאולוגיה של גבריות חדשה, שיח טיפולי, ומודלים תרבותיים ופרקטיקות של אבהות, תוך שימוש בשיטות מחקר איכותניות וכן בסקרים וניתוח כמותני. זכה במענק הקרן הלאומית למדע על מחקר בסיסי באבהות מעורבת. קפלן סיים דוקטורט בשנת 2003 בציון מעולה באוניברסיטת בן גוריון בנושא "ההבניה התרבותית של יחסי רעות בקרב גברים ישראלים". שימש כחוקר אורח באוניברסיטת קולומביה ב-2006, ובמרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת ייל ב-2016. פרסם ספרים ומאמרים בתחום של חברות גברית, הורות ואבהות, תקשורת, תרבות פופולארית והנצחה, בהם:

  Public intimacy in social media: The mass audience as a third party. Media, Culture & Society (2021, online before print).  

  A cultural model of parenthood as 'engineering': How caregiving fathers construct a gender-neutral view of the parent role. Journal of Family Issues 40(3), 363 –389. (2019, with Efrat Knoll).

  Social club sociability as a model for national solidarity. American Journal of Cultural Sociology 6(1),1-36. (2018)

  Toward an interaction-centered approach to media events: Mediated public intimacy on the reality TV show Big Brother.  Journal of Communication 67(5), 758-780  (2017, with Yoni Kupper)

  What about non-traditional masculinities? Toward a quantitative model of therapeutic New Masculinity ideology. Men and Masculinities 20(4), 393–426 (2016, with Amir Rosenmann and Sara Shuhendler)

  מבין ספרים הקודמים:

   The Men We Loved: Male Friendship and Nationalism in Israeli Culture (2006, Berghahn Books)

  דויד, יהונתן וחיילים אחרים: על זהות, גבריות ומיניות ביחידות קרביות (1999, הקיבוץ המאוחד)
  תחומי מחקר
  • סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של לאומיות, פוליטיקה של חברות, חברותיות וסולידריות
  • תקשורת ותרבות פופולארית
  • מדיה חברתית
  • גבריות, אבהות
  • ארגונים התנדבותיים
   
  קורות חיים

  תאריך עדכון אחרון : 02/08/2022