תכנית המחר'

ד"ר גלית ברקת דניאלי

דוא"ל
galitbareket@gmail.com
    ביוגרפיה

    גלית ברקת דניאלי היא סוציולוגית החוקרת מגדר, אתניות וארגונים. מחקריה מתמקדים בחקר הצטלבויות הקטגוריות מגדר, מעמד, גזע ואתנו-לאומיות. בין השאר, היא חקרה את הקשר בין המבנה של ארגון רווחה ממלכתי המייצר וממשטר הבניות אתניות מעמדיות ומגדריות, ובין המשמעויות שעובדות שכירות במקום, שנמנות עם מה שמכונה 'מעמד בינוני מזרחי', מעניקות לקטגוריות אלו במקום עבודתן. מחקרה מתכתב באופן מעמיק עם תיאוריות מרכזיות בשיח של סוציולוגיה של מגדר ואי שוויון בארגונים (intersectionality; inequality regime; diversity management) ואף מעשיר אותן באמצעות המונח 'משטרי הומוגניות' (homogeneity regime)- אותו טבעה מתוך הממצאים האתנוגרפיים. כמו כן היא חקרה, בשיתוף עם קבוצת חוקרות, את ההגיונות המוסדיים המרובים של ארגוני המדינה כלפי שורדות אלימות כלכלית בישראל. לאחרונה עוסקת דר' ברקת דניאלי בחקר גיוון תרבותי בארגונים (diversity in organization) ובמיעוט סמלי- 'טוקניזם' (tokenism) בארגונים, באמצעות בחינת השתלבות מיעוט מהקהילה האתיופית במקצועות פרופסיונליים.

    תאריך עדכון אחרון : 02/08/2022