דר' אורי שורץ

דר'
דר' אורי שורץ
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

ביוגרפיה

תחומי עניין ומחקר:

תחומי העניין שלי במחקר ובהנחיית תלמידי-מחקר כוללים:

 • זהויות חברתיות, ובפרט עבודת-גבולות והגילום והסימון של זהויות מופשטות כאתנוס ומעמד-חברתי בהקשרים יומיומיים (בין השאר, חקרתי את התפקיד של 'קולניות' ושל הבדלים קוליים ממשיים ומדומיינים בהבניה של זהויות חברתיות בישראל); השיח על אתניות ומעמד והיחסים המורכבים בין הגבולות החברתיים בפועל לבין האופנים שבהם הסוכנים מדברים עליהם; תהליכי רכישה של זהויות חברתיות; ומושג האותנטיות והשלכותיו על עבודת זהות.

 • סוציולוגיה של ערך והערכה: מהקריטריונים, הטכניקות והטכנולוגיות המשמשים להערכה של אנשים וחפצים בהקשרים מקומיים, בינאישיים או מתווכים, מוסדיים-ארגוניים או מאולתרים; ועד לשאלות תיאורטיות הנוגעות למשא ומתן החברתי בשאלה למה ולמי יש ערך, וכיצד נקבע הערך המיוחס של אנשים, תכונות ופרקטיקות. בין השאר, חקרתי את הקטגוריה התרבותית של פלצנות, והשפעתה על המו"מ החברתי על ערך תרבותי בישראל.
 • סוציולוגיה של האינטרנט ותרבות דיגיטלית. מחקרי עד כה עסקו באינטרנט וברשתות חברתיות (למשל, בסטרוקטורת הנראות של פייסבוק, ובהשפעה של התבטאויות פוליטיות על קשרים ברשתות חברתיות); בתיעוד שיחות בתוכנות מסרים מיידיים (והשפעתו על אינטימיות, הוכחות, ומשא ומתן על משמעות); בתיעוד עצמי והצגה עצמית ברשת; בכלכלה של חפצי מידע באינטרנט; באתרי היכרויות והשפעתם על הערכת פרטנרים; בהשפעת הדיגיטציה על הזיכרון הפרטי; ובצילום דיגיטלי, והשתלבותו בפרקטיקות חברתיות ותסריטים חברתיים בזירות שונות ומשונות כגון חיזור, פולחן דתי, מין, פשיעה, שירות צבאי, ומפגשי חולין יומיומיים.
 • סוציולוגיה של האמנות. מחקרי שלי מתמקדים בטכניקות של צריכה של (או שימוש ב)אמנות ומוסיקה, כגון ההתפתחות ההיסטורית של ההאזנה הרגשית למוזיקה בד-בבד עם התפתחות תעשיית המוסיקה, או הסדרת ההאזנה למוזיקה במרחב הציבורי והמשמעויות המיוחסות לפרקטיקות האזנה; וכן ברפרטוארים המשמשים למו"מ חברתי על ערכה של אמנות. עם זאת, אני מתעניין גם בשאלות נוספות בשדה הסוציולוגיה של האמנות.
 • סוציולוגיה של הקשב והחושים: האופנים של הפניית קשב לעולם ולאובייקטים בו (מוזיקה, הטבע, אמנות וכד'), וסוגים של קשב (למשל: הקשב הפרודוקטיבי של האדם שמחפש חומרים לחלוק בפייסבוק אל-מול הקשב המשתקע של המטייל המחפש חוויה רוחנית בטבע).
 • תיאוריות סוציולוגיות, ובפרט סוגיות תיאורטיות ב'סוציולוגיה תרבותית'. אני מתעניין במושג הערך, בקשר בין סטרוקטורות מוגפנות לסטרוקטורות שיחניות, בקשר בין מושג ה'תרבות' לבין מושג ה'בחירה', במושג האותנטיות ועלייתו כאידיאל תרבותי, ועוד.

מחקר

תחומי מחקר: 

תחומי עניין ומחקר:

תחומי העניין שלי במחקר ובהנחיית תלמידי-מחקר כוללים:

 • זהויות חברתיות, ובפרט עבודת-גבולות והגילום והסימון של זהויות מופשטות כאתנוס ומעמד-חברתי בהקשרים יומיומיים (בין השאר, חקרתי את התפקיד של 'קולניות' ושל הבדלים קוליים ממשיים ומדומיינים בהבניה של זהויות חברתיות בישראל); השיח על אתניות ומעמד והיחסים המורכבים בין הגבולות החברתיים בפועל לבין האופנים שבהם הסוכנים מדברים עליהם; תהליכי רכישה של זהויות חברתיות; ומושג האותנטיות והשלכותיו על עבודת זהות.
 • סוציולוגיה של ערך והערכה: מהקריטריונים, הטכניקות והטכנולוגיות המשמשים להערכה של אנשים וחפצים בהקשרים מקומיים, בינאישיים או מתווכים, מוסדיים-ארגוניים או מאולתרים; ועד לשאלות תיאורטיות הנוגעות למשא ומתן החברתי בשאלה למה ולמי יש ערך, וכיצד נקבע הערך המיוחס של אנשים, תכונות ופרקטיקות. בין השאר, חקרתי את הקטגוריה התרבותית של פלצנות, והשפעתה על המו"מ החברתי על ערך תרבותי בישראל.
 • סוציולוגיה של האינטרנט ותרבות דיגיטלית. מחקרי עד כה עסקו באינטרנט וברשתות חברתיות (למשל, בסטרוקטורת הנראות של פייסבוק, ובהשפעה של התבטאויות פוליטיות על קשרים ברשתות חברתיות); בתיעוד שיחות בתוכנות מסרים מיידיים (והשפעתו על אינטימיות, הוכחות, ומשא ומתן על משמעות); בתיעוד עצמי והצגה עצמית ברשת; בכלכלה של חפצי מידע באינטרנט; באתרי היכרויות והשפעתם על הערכת פרטנרים; בהשפעת הדיגיטציה על הזיכרון הפרטי; ובצילום דיגיטלי, והשתלבותו בפרקטיקות חברתיות ותסריטים חברתיים בזירות שונות ומשונות כגון חיזור, פולחן דתי, מין, פשיעה, שירות צבאי, ומפגשי חולין יומיומיים.
 • סוציולוגיה של האמנות. מחקרי שלי מתמקדים בטכניקות של צריכה של (או שימוש ב)אמנות ומוסיקה, כגון ההתפתחות ההיסטורית של ההאזנה הרגשית למוזיקה בד-בבד עם התפתחות תעשיית המוסיקה, או הסדרת ההאזנה למוזיקה במרחב הציבורי והמשמעויות המיוחסות לפרקטיקות האזנה; וכן ברפרטוארים המשמשים למו"מ חברתי על ערכה של אמנות. עם זאת, אני מתעניין גם בשאלות נוספות בשדה הסוציולוגיה של האמנות.
 • סוציולוגיה של הקשב והחושים: האופנים של הפניית קשב לעולם ולאובייקטים בו (מוזיקה, הטבע, אמנות וכד'), וסוגים של קשב (למשל: הקשב הפרודוקטיבי של האדם שמחפש חומרים לחלוק בפייסבוק אל-מול הקשב המשתקע של המטייל המחפש חוויה רוחנית בטבע).
 • תיאוריות סוציולוגיות, ובפרט סוגיות תיאורטיות ב'סוציולוגיה תרבותית'. אני מתעניין במושג הערך, בקשר בין סטרוקטורות מוגפנות לסטרוקטורות שיחניות, בקשר בין מושג ה'תרבות' לבין מושג ה'בחירה', במושג האותנטיות ועלייתו כאידיאל תרבותי, ועוד.

קורות חיים

קורות חיים: 

פרסומים

Refereed Journal Articles:

Schwarz, Ori (2ׁ017ׁׁׁׁׁ) 'Cultures of Choice: Towards a sociology of choice as a cultural phenomenon', British Journal of Sociology, DOI: 10.1111/1468-4446.12305.

Schwarz, Ori (2017) '"Everything is Designed to Make an Impression": the moralization of aesthetic judgment and the hedonistic ethic of authenticity', European Journal of Cultural Studies.

Schwarz, Ori and Guy Shani (forthcoming, 2016) 'Culture in mediated interaction: Political defriending on Facebook and the limits of networked individualism', American Journal of Cultural Sociology 4(3): 385–421

Schwarz, Ori (2016) 'The Sociology of Fancy-Schmancy: The notion of "farterism" and cultural evaluation under the regime of radical suspicion', Cultural Sociology 10 (2): 141-159.

Schwarz, Ori (2016) 'The Symbolic Economy of Authenticity as a Form of Symbolic Violence: The Case of Middle-class Ethnic Minorities', Distinktion: Journal of Social Theory 17(1): 2-19.

Schwarz, Ori (2015) 'The Sound of Stigmatization: Sonic habitus, sonic styles, and boundary work in an urban slum', American Journal of Sociology 121(1):205-242.*

                         * 2016 winner of the Louis Guttman Best Article Prize, awarded by the Israeli Sociological Society.

Schwarz, Ori (2014) '”Very Ashkenzai Iraqis”: On authenticity, class boundaries, and the metaphoricity of ethnic language in Israel', Theory & Criticism 43:103-130 (in Hebrew).

Schwarz, Ori (2014) 'Arab Sounds in a Contested Space: Life Quality, Cultural Hierarchies and National Silencing, Ethnic & Racial Studies 37(11):2034-2054.

Schwarz, Ori (2014) 'The Past Next Door: Neighborly Relations with Digital Memory-Artifacts', Memory Studies 7(1):7-21.

Schwarz, Ori (2013) 'Bending Forward, one Step Backward: On the Sociology of Tasting Techniques', Cultural Sociology 7(4):415-430.

Schwarz, Ori (2013) 'Dead Honest Judgments: emotional expression, sonic styles and evaluating sounds of mourning in late modernity',  American Journal of Cultural Sociology 2(1):153-185.

Schwarz, Ori (2013) 'What Should Nature Sound Like? Techniques of engagement with nature sites and sonic preferences of Israeli visitors',  Annals of Tourism Research 42: 382-401.

Schwarz, Ori (2012) 'The New Hunter Gatherers: Making Human Interaction Productive in the Network Society’, Theory, Culture & Society 29(6): 78-98.

Schwarz, Ori (2011) 'Who Moved my Conversation? Instant Messaging, Intertextuality, and New Regimes of Intimacy and Truth', Media, Culture & Society 33(1): 71-87.

Schwarz, Ori (2010) 'Going to Bed with a Camera: On the Visualisation of Sexuality and the Production of Knowledge', International Journal of Cultural Studies 13(6): 637-656.

Schwarz, Ori (2010) 'Praying with a Camera-phone: Mediation and Transformation in Jewish Rituals', Culture & Religion 11(3): 177-194.

Schwarz, Ori (2010) 'Negotiating Romance in Front of the Lens',  Visual Communication 9(2): 151-169.

Schwarz, Ori (2010) 'On Friendship, Boobs and the Logic of the Catalogue: Online Self-Portraits as a Means for the Exchange of Capital', Convergence 16(2):163-183.

Schwarz, Ori (2009) 'Good Young Nostalgia: Camera Phones and Technologies of Self among Israeli Youths', Journal of Consumer Culture 9(3): 348–376, reprinted in: 12a. Hughes, Jason  and John Goodwin (in press) Documentary & Archival Research, London: Sage.

Books Chapters:

Peer-reviewed:

Schwarz, Ori (Forthcoming 2017) 'Emotional Ear Drops: the Music Industry and Technologies of Emotional Management', in Eva Illouz (ed.) Emotions as Commodities: Capitalism, Consumption and Authenticity, London: Routledge

German translation: Schwarz, Ori (Forthcoming 2017), Emotionale Ohrentropfen: Die Musikindustrie und die Technologien der Gefühlssteuerung, in Eva Illouz (ed.) Wa(h)re Gefühle: Authentizität im Konsumkapitalismus, Frankfurt: Suhrkamp.

Other:

Schwarz, Ori (2011) 'Place Beyond Place: on Artifacts, Religious Technologies, and the Mediation of the Sacred Place', In Daniel R. Schwartz & Zeev Weiss (eds.), Was 70 C.E. Really a Watershed in Jewish History?, Leiden: Brill.

Book Reviews:

Schwarz, Ori (2015) Points of Reference: Changing Identities and Social Positioning in Israeli Society, Shavit, Ze'ev, Orna Sasson-Levy, and Guy Ben-Porat (eds), 2014, reviewed in Israeli Sociology 16(2):199-201 [in Hebrew].

Schwarz, Ori (2010) The Inner History of Devices, S. Turkle (ed.), 2008, reviewed in Cultural Sociology 4(2):312-315.