מתאמת במחלקה ומתאמת המגמה ליעוץ ארגוני

גב' דור ג'רפי

מתאמת במחלקה ומתאמת המגמה ליעוץ ארגוני
טלפון
דוא"ל
org.consult@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 13/09/2023