עברית Tell a Friend

כנס צמתי מחקר השישי: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מכאן ועכשיו

בתאריך 13.04.2016 ה' ניסן תשע"ו התקיים כנס צמתי מחקר ה-6 של המחלקה, בכנס הוצגו עבודות מחקר של סטודנטים ובוגרי המחלקה מתארים ראשון, שני ושלישי וכן חברי סגל הציגו את מחקריהם. 

היה כנס מוצלח במיוחד, מעניין, מחדש ופורה.