כנס צמתי מחקר השישי: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מכאן ועכשיו