עברית Tell a Friend

ערב לכבוד ספר היובל לפרופסור (אמריטוס) מנחם פרידמן