ערב לכבוד ספר היובל לפרופסור (אמריטוס) מנחם פרידמן