"עבודת השם ו"עבודת העצמי"- הילכו שניים יחדו?! חקירה אתנוגרפית אודות סדנאות מתחום הפסיכולוגיה הפופולארית בקרב נשים חרדיות בישרא