מחקר השוואתי של ניתוחים רב-משתנים והיישום שלהם בהבנת מודל לגבי מעורבות קהילתית יהודית (התיזה באנגלית)

שלחו לחבר