תנועת מחתרת בחברה סקטוריאלית דיוקן חברתי של "לוחמי חירות ישראל"

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: