המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה עוסקות בחקר ההתנהגות החברתית של בני האדם, ובאופנים שבהם זהויות, אמונות, תרבויות  וצורות ארגון חברתי משתנות ומעוצבות. המחלקה חותרת להציג בפני הסטודנטים את מגוון מסורות המחשבה ושיטות המחקר הסוציולוגיות והאנתרופולוגיות, כמו גם את המחקר העדכני העוסק בחברות אנושיות בכלל ובחברה הישראלית בפרט. במהלך הלימודים לומדים הסטודנטים לפתח את יכולת החשיבה והדמיון הסוציולוגי, ליישם כלי מחקר ומחשבה לניתוח תופעות חברתיות ותרבותיות מגוונות ומורכבות, ולעמוד על הקשר שבין זהות ומיקום חברתי של היחיד, לבין תהליכים חברתיים רחבים יותר. 

חברי הסגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן חוקרים מגוון רחב ועדכני של נושאים. עבודות המחקר שלהם מתפרסמות בבמות האקדמיות המרכזיות בארץ ובעולם. מבחר הקורסים של המחלקה עשיר ומגוון, והוא מעניק לסטודנטים הזדמנויות להכיר לעומק את תרומתה של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה להבנת סוגיות שונות הנמצאות בחזית המחקר העולמי ובלב סדר היום הציבורי.