שלחו לחבר

עבודת רגש בקרב עובדות סוציאליות בישראל: ניתוח ההשפעות המתווכחות של אוטונומיה בעבודה ותמיכה חברתית על תוצאות העבודה

סטודנט/ית
חדד ענבל
שנה
2015
תואר
MA

תאריך עדכון אחרון : 19/02/2017