ד"ר עינת ליבל הס

  ביוגרפיה

  ד"ר עינת ליבל-הס היא אנתרופולוגית של דת והיסטוריונית. נושא עבודת הדוקטורט שלה הוא התפתחות היהדות הליברלית (היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית) בתל-אביב: דפוסים ארגוניים וזהויות. עבודת הדוקטורט שלה זכתה בפרס ע"ש פנחס חורגין המוענק על ידי אוניברסיטת בר אילן עבור עבודת דוקטורט מצטיינת. תחומי העניין האקדמיים של ד"ר ליבל-הס כוללים: דינמיקות תרבותיות בין ישראל וארצות-הברית, אנתרופולוגיה עירונית, יהדות ליברלית ומחקרי קהילות. היא הציגה את עבודתה בכנסים אקדמיים בחוץ לארץ ובישראל, וזכתה במלגות לשנים 202-2017 מטעם הארכיון היהודי האמריקאי בסינסינטי, אוהיו, לשם קידום מחקרה הסוציו-היסטורי על שורשי התנועה הרפורמית בישראל. 

  תחומי מחקר

  דינמיקות תרבותיות בין ארצות הברית וישראל, אנתרופולוגיה עירונית, יהדות ליברלית ומחקרי קהילות

  פרסומים

  Publications

  Einat Libel-Hass (2023), "Jewish Women in Reform Settings in Israel: Past, Present, and Personal", CCAR Journal: The Reform Jewish Quarterly, Summer Issue, pp. 13-22.

  Refereed Journal Articles

  Einat Libel-Hass and Adam S. Ferziger (2022). "A Synagogue Center Grows in Tel Aviv: On Glocalization, Consumerism and Religion", Modern Judaism 42(3), pp. 273-304. https://doi.org/10.1093/mj/kjac009

  Einat Libel-Hass and Elazar Ben-Lulu (2024). "Are You Our Sisters? Resistance, Belonging, and Recognition in Israeli Reform Jewish Female Converts",  Politics and Religion Journal 18(1), pp. 131-157. https://doi.org/10.54561/prj1801131l

  Book Chapters

  Einat Libel-Hass, (2022). "A portrait of a Tel-Aviv Reform Congregation: From Kedem Congregation up to Beit Daniel," in David Barak-Gorodetsky (ed.), "Your Name is Worthy to be Praised": Rabbi Moshe Zemer, Studies and Chapters of Life,  Hevel Modi'in Industrial Park, Kinneret, Zmora, Dvir, pp. 82-100 [in Hebrew].

  Einat Libel-Hass, (2022). "My People Shall be Your People, For My House Shall be Called a House of Prayer for All Peoples: Constructing Identity And Belonging Through Reform conversion," in Ofer Schiff and Elazar Ben Lulu (eds.), The Reception of the Reform Movement in Israel, Sede Boker, Ben Gurion Research Institute for the Study of Israel and Zionism, pp. 346-367 [in Hebrew].

  Einat Libel-Hass (2020), "Female Visibility in the Public Space of an Israeli "Masorti"/Conservative Congregation," in D.A. Maryasis and L.R. Khlebnikova (eds.), Role of a Woman in Jewish World, pp. 206-221, Moscow, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Science [in English].

  * The book won the best collective monograph prize from the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences.

  Einat Libel-Hass (2018). "Beit Daniel - A portrait of a Progressive/Reform congregation in Israel", The Jewish Almanach, pp. 146-153, Jerusalem, Leo Baeck Institute. [in German].

  תאריך עדכון אחרון : 13/03/2024