ורד בכר

תפקיד
מיסדת ומנהלת סמינר שושנים- תיכון למדעים ואמנויות לנערות חרדיות

הגעתי למחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, מתוך רצון לחקור ולהבין תופעות שהייתי ערה להן בחברה החרדית אשר אני חלק ממנה. בשנים האחרונות גוברת בקרב נשים חרדיות בישראל צריכת שירותים מתחום הפסיכולוגיה הפופולארית, כחלק מהתפשטותו של השיח הפסיכולוגי-טיפולי. עבודת התיזה שלי  ביקשה  להתחקות אחר חדירתו של שיח הפסיכולוגיה הפופולארית לחברה החרדית.  באמצעות אתנוגרפיה של תצפית משתתפת,  השתתפתי בסדנאות  המשמשות כמרחבים המעניקים לפרט לגיטימציה לדיבור פומבי על רגשות שאינם הולמים את "חוקי הרגש" במסגרת הקהילתית הקיימת.

מערכת החינוך החרדית הקיימת מתעלמת מערכים כמו יצירה, חוויה, והתייחסות לעולם הרגשי.  כמענה לצורך זה הקמתי לפני שנתיים את  "סמינר שושנים".  בית הספר התיכון הראשון בארץ  (4 שנתי) לבנות חרדיות המקנה חינוך למידות וליראת שמיים, בצד ההשכלה הנדרשת לתעודת בגרות איכותית, תוך התמקדות באמנויות ומדעים.

הקו המנחה אותי כמי שיזמה את הקמת ביה"ס ומנהלת אותו נתמך בממצאים המוצגים במחקר אודות הצורך בביטוי אישי- רגשי בתוך העולם החרדי ולכן מציע התיכון מגוון רחב של מקצועות הנותנים מענה לכישרונות ולנטיות הנפש של הבנות. הסדנאות אשר נחקרו מציעות מגוון רחב של תכניות עממיות, בלתי ממוסדות, המשלבות בתוכן את הלגיטימציה לרכישת תעודה עם ההזדמנות למרחב אישי. ואילו המענה המוצע בסמינר שושנים מאפשר לתלמידות לרכוש תעודת בגרות גבוהה ואיכותית  תוך כדי עיסוק באמנות ותאטרון ככלי להבעה אישית.

בנוסף, ממצאי המחקר העלו כי בסדנאות מתקיים ריקון מתוכן של הפרקטיקה הדתית ופנייה אל מקורות רוחניים אלטרנטיביים תוך הרחקת יסודות דומיננטיים של עולם המשמעויות המכונן את העולם החרדי האורתודוקסי. האתגר שנטלתי על עצמי נותן מענה לאבחנה זו באמצעות  חיזוק עולם המשמעות של הנערה החרדית תוך מענה אישי ואינדבידואלי  הכולל  דיאלוג וברור מעמיק של ערכי היהדות יחד עם לימוד עולם ההגות, מחשבה ומוסר.

המנחים שליוו אותי בכתיבת המחקר פרו' נסים ליאון ודר מיכל פגיס  שימשו לי מורי דרך לתהליך הכתיבה האקדמית ותמכו בי מנטלית כדי להגיע לקו הסיום. הפינג פונג האנטלקטואלי שהתקיים ביננו ומומחיותם בעולמות התוכן של מחקרי סייעו לי רבות בחידוד מסקנות המחקר.

תאריך עדכון אחרון : 08/12/2020