רשימה שפורסמה בארץ עם פרופ׳ יונה גינזברג, גמלאית של המחלקה