ברכות לאורלי נימין על זכייתה באות הוקרה למחקר בתחום המדיניות החברתית

ברכות גדולות ונרגשות לפרופ' אורלי בנימין על זכייתה ב-

אות ההוקרה למחקר בתחום המדיניות החברתית ולקידום המדיניות החברתית  

 מטעם האיגוד הישראלי לרווחה חברתית - אספנט-ישראל (האגודה המקומית של האגודה האירופאית לקידום מדיניות חברתית) 

תאריך עדכון אחרון : 28/03/2022