ברכות לשרי אלפי ניסן על זכייתה בפרס הרקטור לשנת תשפ"ב