ברכות לזוכות במלגת הקרן המחלקתית להצטיינות במחקר לשנה"ל תשפ"ב