סדנת מיקומים חוצי גבולות

הקלטות של מפגשי הסדנאות

מפגש עם פרופ' סילביה אדלר וד"ר חיים שרקי: הקלטה 

מפגש עם פרופ' שמואל טריגנו: הקלטה

מפגש עם פרופ' דוד בנון וגב' דנה אבריש: הקלטה

מפגש עם פרופ' ירון צור: הקלטה

מפגש עם פרופ' לילך לב ארי וד"ר דוד ביטון: הקלטה

מפגש עם ד"ר ציביה פרנק-ויגודה ופרופ' דניס שרביט: הקלטה

מפגש עם פרופ' פול פנטון: הקלטה

מפגש עם ד"ר יצחק דהן וד"ר חיים שרקי: הקלטה