אירועים מתוכננים

הזמנה לכנס לכבוד פרופ' שמואל טריגנו