קול קורא - מענק לתלמידות.י תזה ודוקטורט

מתוך רצון לעודד מצוינות מחקרית בלימודי התואר השני במסלול עם תזה ובלימודי התואר השלישי, הקרן למצוינות אקדמית במחקר של המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מזמינה את הלומדות.ים במסלולים אלה, להגיש בקשות למענק סיוע בהוצאות מחקר. המענק הוא תחרותי ומיועד אך ורק לתלמידות ולתלמידי תזה (תואר שני) ודוקטורט שהצעות המחקר שלהם אושרו על ידי ביה"ס ללימודים מתקדמים. גובהו של המענק הוא בין 2,500 ל- 5,000 ₪.

המענק מיועד לתלמידי ותלמידות תזה בשנים ב'-ג' ולתלמידות ותלמידי  דוקטורט בשנים ב'-ד' והמועד האחרון להגשה הוא ה- 16.4.23.

למידע מלא לגבי המענק ודרישות ההגשה: קול קורא מענק הקרן למצוינות אקדמית במחקר של המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה  

 

תאריך עדכון אחרון : 28/02/2023