מסמכי מדיניות

 
1. היערכות לשינוי אקלים- מיפוי אוכלוסיות פגיעות. ד"ר קרני קריגל, 2020:
 
2. דו"ח- היערכות לשינויי אקלים ובריאות הציבור. ד"ר טלי ברמן וד"ר קרני קריגל, 2020:
 
3. חוסן חברתי בהיערכות ישראל לשינוי אקלים: פתרונות לאלימות מגדרית במצבי חירום אקלימיים. ד"ר קרני קריגל, 2020